Nordisk dialog i Katowice

13.12.18 | Nyhet
One of the main argets for the Nordic presence at the COP24 has been to amplify the young voices. 

One of the main argets for the Nordic presence at the COP24 has been to amplify the young voices. 

Photographer
Robert Bednarczyk

Et av de sentrale målene for den nordiske tilstedeværelsen ved COP24 har vært å styrke de unge stemmene. 

I løpet av to tettpakkede uker har den nordiske paviljongen ved FNs klimaforhandlinger i Katowice – COP24 – vært et senter for kunnskapsdeling og dialog om klimaløsninger og -utfordringer.

Det begynte vakkert med framtidas sterke stemmer. Ungdomsdagen ved den nordiske paviljongen, mandag 3. desember, ga grunn til håp for den yngre generasjonen, og tonen ble slått an av Lotta Velin, en av de lovende unge ambassadørene som representerer Nordisk ministerråd under COP24.

– Vi i Norden lever i gjennomsnitt slik at det vil kreve fire planeter, så jeg synes vi må begynne å ta lederskapet når det gjelder bærekraftig forbruk, sa Levin.

En kjempestor klimafestival

Statsministerinitiativet Nordiske løsninger på globale utfordringer – som viser hvordan nordiske klimaløsninger kan bidra til å redusere globale klimagassutslipp – har vært hovedoverskrift for aktivitetene ved paviljongen i Katowice, og Lotta Velins budskap peker på et annet hovedmål for den nordiske tilstedeværelsen ved COP24: dialog og kunnskapsdeling om våre største klimautfordringer. 

– Jeg synes den nordiske paviljongen og de andre paviljongene du ser her, er strålende arenaer for å legge fram forskjellige aspekter ved klimautfordringene. Noe av det fine ved COP er at det er så mye som foregår også utenfor forhandlingsrommene, og utenfor høynivåpanelene. Du kan kanskje si at det er en kjempestor festival for dem som er interessert i miljøspørsmål. Du kan lære så mye her, og du drar hjem mye rikere enn da du kom, sier Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Islands minister for miljø og naturressurser.

Tenketank

Hver dag har den nordiske paviljongen hatt et eget tema for å skape en plattform for dialog, nettverksbygging og klimarelatert kompetanse om transport, grønt bygg, bioøkonomi, urbane løsninger, Arktis, endringer i kraftmarkedet, grønne finansmarkeder og politikk for enhet og sammenheng som et redskap for å komme videre med Paris-avtalen.

– De nordiske landene blir ansett som verdensledende innenfor klimaløsninger og bærekraftig utvikling, og ambisiøse klimatiltak er en vesentlig del av de nordiske landenes felles innsats for å gjennomføre Agenda 2030. Ved å invitere til samtaler om både nordiske løsninger og utfordringer har vi delt vår kunnskap og samlet nye perspektiver under COP24, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

– COP24 kalles dialogens COP, og de ulike aktivitetene i den nordiske paviljongen og tenketanktilnærmingen vår har vist at vi må dele for å komme nærmere en løsning på den globale klimakrisen, tilføyer Høybråten.

Felles erklæring om 1,5 °-rapporten

De nordiske ministrene for klima og miljø fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Færøyene og Åland offentliggjorde en felles erklæring under COP24 for å hilse velkommen IPCCs spesialrapport om virkningene av en global oppvarming på 1,5 °C og uttrykke sterk bekymring for funnene i rapporten.

Les ministrenes erklæring her

Sosiale medier

Intervjuer med ministre, interessenter, beslutningstakere, eksperter og aktivister som engasjerer seg i klimasaken, har skapt oppmerksomhet på Twitter og Facebook og sørget for at resten av verden også har deltatt i diskusjonene. Hver morgen og kveld har ulike gjester med kunnskaper om dagens tema slått an tonen og oppsummert dagene direkte på Facebook.

En av de mest urovekkende historiene kom fra fotografen Samuel Turpin og hans visuelle dokumentasjon av effektene av klimaendringene på Grønland.
 

Se morgensamtalen med Samuel Turpin

Se videoene fra COP24 på Facebook

Ungdomsperspektiv

Hva som er de største nordiske utfordringene i forbindelse med klimaendringene, er et spørsmål som har blitt stilt til atskillige gjester i paviljongen for å skape viral dialog og kunnskapsdeling.

Et av de klareste budskapene kom ikke fra middelaldrende menn i dress, men ei 15 år gammel jente fra Sverige.

– Rike land må redusere utslippene sine, siden vi har høyere utslipp per innbygger enn andre land. Det er klart vi må redusere utslippene mer, sa Greta Thunberg, den svenske jenta som startet sin egen klimaprotest med skolestreik i sommer, og en ansett gjest ved FNs klimakonferanse i Katowice. 

Se videoen med Greta Thunberg her

Ungdomsperspektivet var høyt prioritert, og som én av en rekke kommunikasjonsaktiviteter ble Instagram-kontoen tatt over av de nordiske ungdomsambassadørene, som har presentert sitt syn på COP24 på @nordisksamarbejde.

Think Nordic!

Den siste uka har paviljongen også vært scene for en ny podkastserie som undersøker hvordan de nordiske landenes erfaringer med spørsmål om kjønn, ernæring og miljømessig bærekraft kan inspirere andre deler av verden.

Abonner på Think Nordic her

Nordisk ministerråd har ingen formell rolle under COP24, og landene forhandler ikke som en blokk. Imidlertid arbeider vi sammen via Den nordiske arbeidsgruppen for globale klimaforhandlinger (NOAK).

Lær mer om NOAK her