Nordisk dialog i Katowice

13.12.18 | Nyhet
One of the main argets for the Nordic presence at the COP24 has been to amplify the young voices. 

One of the main argets for the Nordic presence at the COP24 has been to amplify the young voices. 

Photographer
Robert Bednarczyk

Ett av de centrala målen med det nordiska deltagandet i COP24 har varit att göra ungas röst hörd. 

Under två fullpackade veckor har den nordiska paviljongen på FN:s klimattoppmöte i Katowice – COP24 – varit ett centrum för kunskapsdelning och dialog om klimatlösningar och klimatutmaningar.

Det hela inleddes vackert med framtidens starka röster. Ungdomsdagen i den nordiska paviljongen måndagen den 3 december visade stort hopp för vår unga generation. Tongivande var Lotta Velin, en av de lovande ungdomsambassadörerna som representerar Nordiska ministerrådet på COP24.

- Med vår genomsnittliga livsstil i Norden skulle det behövas fyra planeter, så jag tycker vi måste börja bli globala föregångare för hållbar konsumtion, sa Velin.

En enorm klimatfestival

Medan statsministerinitiativet Nordiska lösningar på globala utmaningar har varit huvudrubriken för aktiviteterna i Katowice – och visat hur nordiska klimatlösningar kan bidra till att minska globala utsläpp av växthusgaser – uttrycker Lotta Velins budskap ett annat centralt mål för det nordiska deltagandet på COP24: dialog och kunskapsdelning om våra största klimatutmaningar. 

- Jag tycker att den nordiska paviljongen och de andra paviljongerna här är utmärkta platser för att lyfta fram olika aspekter av klimatfrågorna. En av de fina sakerna med COP är att det händer så mycket också utanför förhandlingsrummen och högnivåpanelerna. Det kan kanske beskrivas som en enorm festival för dem som är intresserade av miljöfrågor. Du kan lära dig så mycket här och åka hem så mycket rikare än när du kom, säger Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Islands miljö- och naturresursminister.

Tankesmedja

Varje dag har haft sitt eget tema i den nordiska paviljongen, med syftet att erbjuda en plattform för dialog, nätverkande och klimatrelaterad kunskap om transport, grönt byggande, bioekonomi, urbana lösningar, Arktis, förändringar på energimarknaden, grön finansmarknad och samstämmighetspolitik som sätt att göra framsteg enligt Parisavtalet.

- De nordiska länderna betraktas som föregångare inom klimatlösningar och hållbar utveckling, och ambitiösa klimatåtgärder är en central del av de nordiska ländernas gemensamma insatser för att genomföra Agenda 2030. Genom att inbjuda till samtal om såväl nordiska lösningar som utmaningar har vi spridit vår kunskap och samlat nya perspektiv under COP24, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

- COP24 kallas COP för dialog, och de mångsidiga aktiviteterna i den nordiska paviljongen samt vårt sätt att arbeta som en tankesmedja har visat att delning är vägen framåt för att lösa den globala klimatkrisen, tillägger Høybråten.

Gemensam deklaration om 1,5°C-rapporten

De nordiska klimat- och miljöministrarna från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Färöarna och Åland publicerade en gemensam deklaration på COP för att välkomna IPCC:s specialrapport om konsekvenserna av 1,5 graders global uppvärmning och med allvarlig oro ta del av rapportens resultat.

Läs ministrarnas deklaration här

Sociala medier

Intervjuer med ministrar, intressenter, beslutsfattare, experter och aktivister engagerade i klimatfrågan har skapat buzz på Twitter och Facebook för att säkerställa att också resten av världen har kunnat ta del av diskussionerna. Varje morgon och kväll har olika gäster med sakkunskap om det dagliga temat satt tonen och sammanfattat dagen direkt på Facebook.

Ett av de mest alarmerande inslagen kom från fotografen Samuel Turpin och hans visuella dokumentation av klimatförändringens konsekvenser på Grönland.  

Se morgonföredraget med Samuel Turpin

Se videor från COP24 på Facebook

Ungdomsperspektiv

Vilka är de största nordiska utmaningarna när det gäller klimatförändringarna? Det är den återkommande frågan som gästerna i paviljongen har fått framför kameran för att skapa dialog och kunskapsdelning på sociala medier.

Ett av de tydligaste budskapen kom inte från medelålders män i kostym utan från en 15-årig tjej från Sverige.

- Rika länder måste minska sina utsläpp, eftersom vi har högre utsläpp per invånare än andra länder. Så naturligtvis måste vi minska utsläppen mer, sa Greta Thunberg, den svenska tonåringen som inledde en egen klimatprotest genom att strejka från skolan förra sommaren och var en hyllad gäst på FN:s klimattoppmöte i Katowice. 

Se videon med Greta Thunberg här

Ungdomsperspektivet var en hög prioritet så en av många kommunikationsaktiviteter har varit en Instagram takeover där de nordiska ungdomsambassadörerna har presenterat sin syn på COP24 genom @nordisksamarbejde.

Think Nordic!

Och under senaste vecka har paviljongen varit inspelningsplats för en ny podcastserie som utforskar hur erfarenheter i de nordiska länderna av att hantera frågor som jämställdhet, näring och miljömässig hållbarhet kan inspirera andra delar av världen.

Prenumerera på Think Nordic här

Nordiska ministerrådet har ingen formell roll på COP24 och de nordiska länderna förhandlar inte som ett block. Men vi samarbetar däremot genom Nordiska arbetsgruppen för globala klimatförhandlingar (NOAK).

Läs mer om NOAK här