Sami Said

Sami Said
Photographer
Annika af Klercker
Sami Said: Människan är den vackraste staden. Roman, Natur & Kultur, 2018. Nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2019.

Motivering:

Sami Said (født 1979 i Keren, Eritrea) debuterede i 2012 med romanen Väldigt sällan fin og fik stor opmærksomhed for sin skildring af en studerendes forsøg på at finde sin egen plads mellem den eritreiske families forventninger og fordommene eller den misforståede velvilje i de svenske omgivelser. Debuten blev efterfulgt af Monomani (2013), og den nominerede roman er Saids tredje. I foråret 2019 udgives børnebogen Äta gräs, med illustrationer af Sven Nordqvist.

Människan är den vackraste staden (”Mennesket er den smukkeste by”, ikke oversat til dansk) skildrer med et opfindsomt sprog og humor den papirløse migrant San Franciscos besværligheder og venskaber på en rejse i den modsatte retning end normalt. En rejse fra en nordskandinavisk landsby via Øresund og Sydeuropa tilbage til barndomslandet. En mindeværdig passage udspiller sig på en unavngiven sydeuropæisk ø, hvor San Francisco arbejder hos "Madame", som forvalter et forfaldent parkanlæg, som det lokale parti "De sorte haner" også gør krav på. Her udvikler romanen sig til en allegori over europæisk samtidshistorie, over flygtningekrise og fascisme.

Samfundsskildringen mangler ikke realistisk skarphed, men Said undergraver gerne forventningerne ved hjælp af symbolske forandringer. Den paranoide ven Richard/Hussein, som bevæger sig ud på et islamofobisk overdrev i sin vilje til at blive svensk, fremstår som en spejling af debutromanens Abdul/Fredrik, som er en etnisk svensker, som med overdreven entusiasme konverterer til islam. Og når San Francisco, i en fremragende opbygget og helt central passage, på et Western Union-kontor overtaler et indvandrerpar til, at deres søn er værd at sende penge til, bliver det magiske resultat, at han selv smelter sammen med sønnen og får udbetalt de penge, som han har siddet og ventet på.

Som helhed er Människan är den vackraste staden en righoldig picaresk roman, hvis hovedperson kan minde om en moderne Candide, som er kastet ud i en hård verden, og hvor man enten kan have mistro til eller udnytte hans godhjertede optimisme. Men til forskel fra Voltaire er der ingen kynisme i fortællerens perspektiv. San Fransiscos rørende tro på menneskene fremstilles ikke som dumhed af Said, men nærmere som et humanistisk ideal. Det er næppe et tilfælde, at San Fransisco også er et helgennavn, og i hans rolle som den evigt tilgivende søn er det endda muligt at se ham som en Kristusfigur.