Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Høyere utdanninger i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbeids- og oppholdstillatelse i Danmark

Studieboliger og kollegier i Danmark

Studentboliger og studenthjem i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Dansk utdanningsstøtte (SU)

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Godkjenning av utenlandske utdanninger i Danmark

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Sykeforsikring ved studieopphold i Danmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Karakterskalaen i det danske utdanningssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.