Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Högre utbildning i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Studerende på bibliotek

Nordiska utbildningsavtal och -program

Danmarks flag Dannebrog

Helgdagar i Danmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Betygsskalan i det danska utbildningssystemet

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Erkännande av utländska utbildningar i Danmark

Studieboliger og kollegier i Danmark

Studentbostäder i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Danskt studiestöd (SU)

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.