Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Högre utbildning i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Studieboliger og kollegier i Danmark

Studentbostäder i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Danskt studiestöd (SU)

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Erkännande av utländska utbildningar i Danmark

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Sjukförsäkring vid studievistelse i Danmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Betygsskalan i det danska utbildningssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.