Korkeakoulutus

Täältä saat tietoa korkea-asteen koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Korkea-asteen koulutus Tanskassa

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Työ- ja oleskelulupa Tanskassa

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Arvosanat Tanskan oppilaitoksissa

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Tanskassa opiskelevien sairausvakuutus

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Tanskassa

Studieboliger og kollegier i Danmark

Opiskelija-asunnot Tanskassa

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Opintotuki Tanskassa

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.