Korkeakoulutus

Täältä saat tietoa korkea-asteen koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta.

Højere videregående uddannelser i Danmark

Korkea-asteen koulutus Tanskassa

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Työ- ja oleskelulupa Tanskassa

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Arvosanat Tanskan oppilaitoksissa

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Tanskassa opiskelevien sairausvakuutus

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Tanskassa

Studieboliger og kollegier i Danmark

Opiskelija-asunnot Tanskassa

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Opintotuki Tanskassa

Danmarks flag Dannebrog

Tanskan pyhäpäivät

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.