Opas: muutto Ruotsiin

Tjekliste når du flytter til Sverige
Tältä sivulta selviää, mitä sinun on hyvä ottaa huomioon, kun suunnittelet muuttoa ulkomailta Ruotsiin.

Oletko lähdössä Ruotsiin töihin tai opiskelemaan tai aiotko viettää siellä eläkepäiväsi? Ennen muuttoa on syytä selvittää erinäisiä asioita.

Muuttajalla on aina monenlaista muistettavaa, mutta kun muutat maasta toiseen, joudut miettimään paljon muutakin kuin päivähoitojonoja, joukkoliikenneyhteyksiä ja lähimpiä ruokakauppoja.

Ruotsiin muuttaessasi sinun pitää perehtyä verotukseen, väestörekisteröintiin, työttömyyskassan jäsenyyteen, työnhakuun ja sosiaaliturvaan ja selvitellä esimerkiksi koulunkäyntiin ja asunnon hankintaan liittyviä asioita. Tästä muistilistasta on apua, kun muutat Ruotsiin Suomesta, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Ahvenanmaalta, Färsaarilta tai Grönlannista.

Väestörekisteröinti ja henkilötunnus Ruotsissa

Sinun tulee rekisteröityä Ruotsin väestötietojärjestelmään, jos aiot asua Ruotsissa yli vuoden. Käy rekisteröitymässä ruotsalaisen muuttokuntasi verotoimistossa (Skatteverket). Ota mukaan passi ja siviilisäätysi osoittava virkatodistus sekä mahdollisten lastesi syntymätodistukset.

Kun sinut on merkitty Ruotsin väestötietojärjestelmään, saat ruotsalaisen henkilötunnuksen. Myös entisen asuinmaasi henkilötunnus on edelleen voimassa.

Jotkin maat vaativat, että sinun on ilmoitettava muutosta paikalliseen väestörekisteriin ennen maasta poistumistasi.

Pohjoismaan kansalaiselta ei vaadita oleskeluoikeutta (uppehållsrätt) tai oleskelulupaa (uppehållstillstånd), jotta hänet voidaan merkitä Ruotsin väestörekisteriin.

EU-/Eta-maan kansalaisella on oltava joko oleskeluoikeus tai perheenjäsenen oleskeluoikeus, jotta hänet voidaan merkitä Ruotsin väestörekisteriin.

Kolmannen maan kansalainen voidaan merkitä Ruotsin väestörekisteriin, jos hänellä on oleskelulupa Ruotsiin ja oleskelun arvioidaan kestävän yli vuoden ajan.

Postin edelleenlähetys Ruotsiin

Ota yhteyttä lähtömaan postilaitokseen ja selvitä, miten voit sopia postin edelleenlähetyksestä uuteen osoitteeseesi Ruotsissa.

Henkilökortti ja sähköinen henkilökortti Ruotsissa

Ruotsissa sinua pyydetään monesti todistamaan ikäsi ja henkilöllisyytesi henkilökortilla (id-kort), kun asioit apteekissa, pankissa tai kaupoissa. Internetissä voit käyttää tunnistautumiseen sähköistä henkilökorttia (e-legitimation).

Henkilökorttia haetaan Ruotsin veroviranomaiselta. Kun haet henkilökorttia veroviranomaiselta, saat samalla myös sähköisen henkilökortin, jolla voit tunnistautua viranomaispalveluihin verkossa.

Pankkitili Ruotsissa

Ruotsiin muuttaessasi sinun on ensi töiksesi järjestettävä päivittäiset raha-asiat. Sinun kannattaa avata tili paikalliseen pankkiin ja hankkia maksukortti, niin että työnantaja voi maksaa sinulle palkkaa ja voit itse tehdä tilisiirtoja.

Jos oleskelet Ruotsissa tilapäisesti, voit jatkaa myös kotimaan tilisi käyttöä. Kaikkia pankin tarjoamia neuvontapalveluja ja tuotteita ei kuitenkaan välttämättä tarjota ulkomailla asuvalle.

Huomaathan myös, että jos olet muuttanut Ruotsiin vasta hiljattain, et ole Ruotsissa välttämättä samalla tavoin luottokelpoinen kuin kotimaassasi. Kotimaasi pankin laatimasta esittelykirjeestä voi tällöin olla apua.

BankID ja Swish Ruotsissa

Ruotsalaisesta pankistasi voit tilata BankID:n, joka on pankkien myöntämä sähköinen henkilökortti. BankID:llä voit tunnistautua Ruotsin julkisiin palveluihin ja käyttää esimerkiksi erilaisia viranomaispalveluja verkossa.

Jotta voisit saada BankID:n, sinulla on oltava ruotsalainen henkilötunnus. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla Ruotsin kansalainen saadaksesi BankID:n. Ruotsiin muuttava ulkomaan kansalainen voi saada ruotsalaisen BankID:n ja Swish-sovelluksen, mikäli hän kirjautuu Ruotsin väestötietojärjestelmään ja saa ruotsalaisen henkilötunnuksen.

Swish on suosittu sovellus, jolla rahansiirto toisen henkilön tilille onnistuu helposti. Swishin avulla voit siirtää rahaa matkapuhelimella tililtä toiselle. Sovellus nostaa rahat tililtäsi ja lähettää ne eteenpäin vastaanottajalle reaaliaikaisesti.

Verotus Ruotsissa

Ruotsin verosäännöt ja veroprosentit voivat poiketa kotimaasi vastaavista, joten perehdythän verotuskysymyksiin jo ennen muuttoasi. Ruotsiin muutettuasi voit olla lähtömaassa edelleen joko yleisesti tai rajoitetusti verovelvollinen – tai verovelvollisuutesi voi päättyä kokonaan.

Ruotsi on solminut kahdenvälisiä verosopimuksia monien muiden maiden kanssa. Niiden avulla varmistetaan, ettei sinua veroteta samasta tulosta kahteen kertaan eikä yhteenlaskettu verosi ylitä kahdesta verosopimusmaasta korkeammin verottavan maan tasoa. Pohjoismaiden välillä on voimassa pohjoismainen verosopimus, jossa säädetään, mikä Pohjoismaa voi verottaa tuloa ja miten kaksinkertainen verotus vältetään.

Jos muutat Ruotsiin tai työskentelet siellä, sinun kannattaa kysyä neuvoa sekä kotimaasi että Ruotsin veroviranomaiselta.

Tarvitset verokortin, niin että työnantaja voi toimittaa palkastasi ennakonpidätyksen. Jos työnantaja ei tiedä ennakonpidätysprosenttiasi, työnantaja suorittaa ennakonpidätyksen verokorttiin merkittyä ennakonpidätysprosenttia suurempana. Siksi sinun on tärkeää toimittaa verokortti työnantajallesi. Verokortin voit tilata Ruotsin verovirastosta (Skatteverket).

Ruotsin mediamaksu

Radio- ja televisiomaksu on yleisradiopalveluista perittävä yleinen maksu, joka kerätään verotuksen yhteydessä.

Ruotsin sosiaaliturva

Eläkkeisiin, työttömyysvakuutukseen, sairauspäivärahaan, perhe-etuuksiin, vanhempainvapaaseen ja muuhun sosiaaliturvaan sovellettavat säännöt riippuvat siitä, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään kuulut.

Jos muutat Ruotsiin alle 16-vuotiaiden lasten kanssa, Ruotsin vakuutuskassa ottaa sinuun yhteyttä väestörekisteriin kirjautumisenne jälkeen. Yhteydenoton syynä on se, että vakuutuskassa haluaa selvittää, kuulutko lapsinesi Ruotsin sosiaaliturvan piiriin ja onko sinulla siten oikeus ruotsalaiseen lapsilisään.

Jos muutat Ruotsiin ilman lapsia, voit kääntyä vakuutuskassan puoleen, jos haluat esimerkiksi hakea jotain etuutta tai eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Vakuutuskassa arvioi tällöin, kuulutko Ruotsin sosiaaliturvaan. Jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvaan, voit olla oikeutettu vakuutuskassan maksamiin etuuksiin, kuten lapsilisään tai asumislisään.

Kun olet kirjoilla Ruotsin väestörekisterissä, voit käyttää terveyspalveluja samoilla ehdoilla kuin muut Ruotsissa asuvat. Terveyspalveluista peritään tällöin paikallinen asiakasmaksu, ja sinulla on oikeus myös hammashoidon tukeen.

Kuulut yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Jos et ole töissä, kuulut pääsääntöisesti asuinmaasi sosiaaliturvaan. Pääsäännöstä on kuitenkin useita poikkeuksia, minkä vuoksi sinun kannattaa ottaa yhteyttä asuin-, työskentely- tai opiskelumaasi viranomaisiin ja selvittää, mitä sosiaaliturvasääntöjä tapauksessasi sovelletaan.

Lääkäripalvelut ja terveydenhuolto Ruotsissa

Kun siirryt kirjoille Ruotsiin, sinun pitää päättää, missä terveyskeskuksessa (vårdcentral) haluat asioida. Terveyskeskukseen otat yhteyttä, jos sairastut tai tarvitset terveyspalveluja. Jos tarvitset kiireellisesti hoitoa terveyskeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella, ota yhteyttä 1177:ään, mistä sinut ohjataan lähimmälle päivystyspoliklinikalle.

Ruotsin työttömyyskassat

Työttömyyskassaan kuuluminen on Ruotsissa vapaaehtoista. Työttömyyskassan jäsenyyttä harkitsevan on hyvä muistaa, että palkansaaja kuuluu yleensä työskentelymaan työttömyyskassaan.

Jos muutat Ruotsiin ja työskentelet siellä, sinun tulee liittyä ruotsalaisen työttömyyskassan jäseneksi. Selvitä kotimaasi työttömyyskassasta, miten voit siirtää jäsenyytesi ruotsalaiseen työttömyyskassaan.

Valitse sinulle sopivin ruotsalainen työttömyyskassa, tutustu sen jäsenehtoihin ja selvitä, miten toisessa Pohjoismaassa mahdollisesti ansaitsemasi vakuutuskaudet voidaan hyväksilukea.

Eläke Ruotsissa

Jos kuulut Ruotsin sosiaaliturvaan, sinulle kertyy eläkettä Ruotsissa. Jos olet asunut tai työskennellyt jossain Pohjoismaassa, sinulla on oikeus saada eläkettä kyseisestä maasta, vaikka muuttaisitkin toiseen Pohjoismaahan.

Jos saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta, ota yhteyttä kyseisen maan eläkeviranomaiseen ja selvitä, paljonko eläkettä voit saada, jos muutat Ruotsiin. Lisäksi sinun kannattaa perehtyä Ruotsin ja lähtömaan eläkkeen verotusta koskeviin sääntöihin Nordisk eTax -sivustolla.

Jos sinulla on eläkesäästöjä toisessa Pohjoismaassa, ota yhteyttä eläkeyhtiöösi ja selvitä, miten Ruotsiin muutto vaikuttaa niihin.

Asuminen Ruotsissa

Ruotsissa on monia erilaisia asumismuotoja. Ruotsiin muuttaessasi joudut miettimään, missä ja miten haluat asua ja millaisen asunnon haluat. Asunnon etsimisen voi aloittaa tutkimalla asuntoilmoituksia.

Jos etsit omistusasuntoa, voit ottaa yhteyttä tulevan ruotsalaisen asuinkaupunkisi asuntoyhtiöihin. Voit etsiä niitä verkosta hakusanoilla ”fastighetsbolag” ja ”bostadsföretag”.

Jos haluat ostaa Ruotsista talon tai huoneiston (bostadsrätt), voit ottaa yhteyttä kiinteistönvälittäjään (fastighetsmäklare) ja kysyä lisätietoja. Jos olet asunnonostoaikeissa, ota yhteyttä pankkiisi ja ota selvää lainamahdollisuuksistasi.

Jos aiot myydä lähtömaassa sijaitsevan asuntosi Ruotsiin muuton yhteydessä, ota huomioon, että asunnon myyntivoitto on Ruotsissa veronalaista tuloa. Mikäli kaupat tehdään vasta Ruotsiin muutettuasi, asunnon myyntivoittoa verotetaan Ruotsin sääntöjen mukaisesti. Jos myyt lähtömaassa sijaitsevan asuntosi ennen kuin siirryt kirjoille Ruotsiin, asunnon myyntivoitosta ei peritä veroa Ruotsissa.

Muuttotavaroiden tuonti Ruotsiin

Toisesta EU-maasta saa tuoda vapaasti muuttotavaroita Ruotsiin. Mietojen ja väkevien alkoholijuomien sekä tupakkatuotteiden tuontia koskevat kuitenkin erityissäännökset. Jos tuot alkoholi- ja tupakkatuotteita maahan yli sallitun määrän, ota yhteyttä Ruotsin tullivirastoon (Tullverket).

Jos muutat Ruotsiin Norjasta tai Islannista, ota yhteyttä Ruotsin tullivirastoon ja kysy lisätietoja.

Lemmikkieläimen tuonti Ruotsiin

Jos haluat tuoda koiran tai kissan mukanasi Ruotsiin, sinun tulee perehtyä eläinten maahantuontisääntöihin.

Kaikkien Ruotsissa pysyvästi asuvien koiranomistajien tulee rekisteröidä koiran ja omistajan tiedot Ruotsin maatalousviraston ylläpitämään valtakunnalliseen koirarekisteriin (Det centrala hundregistret). Koiranomistajalla on myös oltava koiran vastuuvakuutus, joka korvaa koiran ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja.

Vakuutukset Ruotsissa

Tietyt vakuutukset ovat Ruotsissa lakisääteisiä. Vakuutukset tuovat turvaa yllättävien tilanteiden varalle. Vakuutuksesta voit saada korvauksen rikkoutuneesta tai varastetusta omaisuudesta. Vakuutusyhtiösi neuvoo, miten sinun tulee toimia esimerkiksi silloin, jos kotiisi on murtauduttu.

Voit vakuuttaa polkupyörän, matkapuhelimen, auton, koiran ja paljon muuta.

Auton tuonti Ruotsiin

Perussääntö on, että ajoneuvo pitää rekisteröidä siihen maahan, jossa sen haltijalla on pysyvä asuinpaikka. Jos muutat Ruotsiin ja tuot auton mukanasi Suomesta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista, sinun tulee rekisteröidä auto Ruotsiin.

Ajokortti Ruotsissa

Suomessa, Norjassa, Tanskassa tai Islannissa myönnetty voimassa oleva ajokortti oikeuttaa kuljettamaan autoa myös Ruotsissa. Voit vaihtaa ajokorttisi ruotsalaiseen ajokorttiin, jos aiot asua Ruotsissa pitemmän aikaa.

Koulu ja päivähoito Ruotsissa

Päivähoidosta ja perusopetuksesta vastaavat Ruotsissa kunnat. Ota yhteyttä tulevaan ruotsalaiseen asuinkuntaasi ja kysy lisätietoja päivähoidosta, koulunkäynnistä ja siitä, miten ilmoitat lapsesi päivähoitojonoon.

Äänioikeus Ruotsissa

Kun tietosi tallennetaan Ruotsin väestötietojärjestelmään, saat äänioikeuden Ruotsin kunta- ja aluevaaleissa. Jos olet EU:n/Etan ulkopuolisen maan kansalainen, saat äänioikeuden asuttuasi Ruotsissa kolme vuotta.

Jos olet EU-maan kansalainen ja asut Ruotsissa, voit valita, äänestätkö europarlamenttivaaleissa Ruotsin vai sen maan ehdokkaita, jonka kansalainen olet. Jos haluat äänestää sen maan ehdokkaita, jonka kansalainen olet, sinun tulee ottaa yhteyttä kotimaasi vaaliviranomaiseen ja ilmoittautua äänestäjäksi kyseisen maan äänioikeusrekisteriin.

Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänioikeus on vain Ruotsin kansalaisilla.

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Ruotsissa

Jos olet Pohjoismaan kansalainen, sinulla on oikeus asua ja työskennellä Ruotsissa. Et siis tarvitse viisumia etkä työ- tai oleskelulupaa.

Jos olet toisen EU-/Eta-maan kansalainen, voit vapaasti matkustaa Ruotsiin ja oleskella siellä korkeintaan kolme kuukautta. Jos aiot oleskella Ruotsissa yli kolme kuukautta, sinun täytyy rekisteröidä oleskeluoikeutesi.

Jos olet EU- tai Eta-alueen ulkopuolisen maan kansalainen, sinun tulee hakea oleskelulupaa, ennen kuin muutat Ruotsiin. Oleskelulupaa haetaan yleensä ulkomailta käsin, ja sinulla on oltava se ennen Ruotsiin saapumistasi.

Jos sinulla on pysyvä työ- tai oleskelupa Suomessa, Norjassa, Tanskassa tai Islannissa, se ei ole voimassa Ruotsissa. Ota yhteyttä asuinmaasi maahanmuuttoviranomaiseen ennen kuin haet työ- tai oleskelulupaa Ruotsista ja selvitä, miten työ- tai oleskeluluvan hakeminen vaikuttaa asuinmaasi myöntämiin lupiin.

Ennen ulkomaille muuttoa hoidettavia asioita

Toisesta Pohjoismaasta Ruotsiin muuttava joutuu ennen muuttoa hoitamaan monia käytännön asioita myös lähtömaassa.

Alla olevista linkeistä saat tietoa siitä, mitä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Ahvenanmaalta tai Färsaarilta toiseen Pohjoismaahan muuttavan tulee muistaa.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.