Opas: muutto Tanskasta

Flytte fra Danmark til udlandet
Tältä sivulta selviää, mitä sinun on hyvä ottaa huomioon, jos suunnittelet muuttoa Tanskasta toiseen Pohjoismaahan.

Ilmoita muutosta väestörekisteriin

Jos aiot muuttaa ulkomaille, sinun tulee ennen maasta poistumistasi ilmoittaa muutosta asuinkuntasi väestörekisteriin. Kaikki ulkomaille muuttavat kuuluu merkitä maasta muuttaneiksi väestötietojärjestelmään.

Muutosta tulee ilmoittaa väestörekisteriin viimeistään viiden päivän kuluttua muutosta. Jos et tee muuttoilmoitusta, sinulle voidaan määrätä sakkoa.

Alle kuusi kuukautta kestävä oleskelu ulkomailla

Jos oleskelet ulkomailla korkeintaan kuusi kuukautta, voit pyytää, että asuinpaikaksesi merkitään väestörekisterissä edelleen Tanska.

Edellytyksenä on yleensä, että Tanskassa sijaitseva asuntosi on yksinomaan sinun käytössäsi koko ulkomailla oleskelun ajan. Näin ei ole, mikäli olet lainannut tai vuokrannut asuntosi jollekulle toiselle tai ottanut poissaolosi ajaksi alivuokralaisen.

Jos asuntosi ei ole yksinomaan sinun käytössäsi, kunta voi kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti, voidaanko sinun katsoa edelleen asuvan kunnassa eli voiko asuinmaanasi väestörekisterissä olla edelleen Tanska.

Oleskelu Tanskassa viikonloppuisin ja lomilla

Jos asut työskentelyn vuoksi ulkomailla pitempään kuin kuusi kuukautta mutta vietät valtaosan viikonlopuista, vapaapäivistä ja lomista Tanskan-asunnossasi, sinulla on oikeus kuulua Tanskan väestörekisteriin.

Sama sääntö koskee myös avio- tai avopuolisoasi ja lapsiasi, jos he ovat muuttaneet mukanasi ulkomaille.

Muutto toiseen Pohjoismaahan

Jos muutat Tanskasta joko Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Islantiin tai Färsaarille, sinun tulee ennen maasta poistumistasi ilmoittaa muutosta tanskalaisen asuinkuntasi väestörekisteriin.

Lisäksi sinun tulee ilmoittaa muutosta uuden asuinmaasi väestörekisteriviranomaisille. Muuttoilmoitus on tehtävä kyseisessä maassa voimassa olevien aikarajojen puitteissa.

Esitä viranomaisille henkilöllisyyden ja kansalaisuuden osoittava asiakirja (passi) ja ilmoita tanskalainen henkilötunnuksesi ja osoitteesi.

Entisen asuinkuntasi väestörekisteriviranomainen voi rekisteröidä maastamuuttosi vasta saatuaan uuden asuinkuntasi väestörekisteriviranomaisilta tiedon siitä, että sinut on merkitty muuttomaan väestötietojärjestelmään.

Kun muutat Pohjoismaasta toiseen, sinuun sovelletaan Pohjoismaiden välistä väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta. Sen mukaan kukin henkilö voi olla merkittynä vain yhden Pohjoismaan väestörekisteriin kerrallaan.

Ilmoita muutosta postiin

Jos muutat ulkomaille, voit pyytää Tanskan postia (Postnord) edelleenlähettämään kirjepostisi uuteen osoitteeseesi kuuden kuukauden ajan. Postnord ei edelleenlähetä sanoma- ja aikakauslehtiä tai paketteja ulkomaille.

Verotus

Ilmoita ulkomaille muutosta Tanskan veroviranomaiselle (SKAT). Katso lisätietoja veroviranomaisen verkkosivuilta.

Sosiaaliturva ja sairausvakuutus

Jos muutat ulkomaille töihin eikä sinulla ole enää osoitetta Tanskassa, sinut poistetaan Tanskan väestörekisteristä.

Tällöin et myöskään kuulu enää Tanskan sosiaaliturvan piiriin ja joudut palauttamaan sairausvakuutuskorttisi kuntaan. Et kuulu Tanskan sosiaaliturvan piiriin myöskään esimerkiksi lomaillessasi Tanskassa.

Tanska on tehnyt sosiaaliturvaa koskevan sopimuksen muiden Pohjoismaiden, Eta-maiden ja monien muiden maiden kanssa.

Työttömyyskassa ja työttömyyspäiväraha

Jos muutat Tanskasta johonkin toiseen Pohjoismaahan, voit siirtää työttömyyspäivärahaoikeutesi muuttomaahan.

Jos olet ollut tanskalaisen työttömyyskassan jäsen, voit siirtää sinulle Tanskassa kertyneet vakuutus- ja työskentelykaudet toisen Pohjoismaan työttömyysturvajärjestelmään.

Tanskalaisen työttömyyskassan jäsenyyskaudet otetaan huomioon laskettaessa, mistä lähtien sinulla on oikeus saada työttömyyspäivärahaa toisessa Pohjoismaassa.

Jos haluat siirtää vakuutus- ja työskentelykaudet toiseen Eta-maahan, sinun tulee dokumentoida ne ruotsalaisen työttömyyskassan myöntämällä PD U1 -todistuksella. Todistusta haetaan työttömyyskassasta lomakkeella EØS 4.

Auto

Jos muutat ulkomaille ja viet auton mukanasi, voit useimmiten saada takaisin osan tanskalaisesta rekisteröintimaksusta. Katso lisätietoja Tanskan veroviranomaisen verkkosivuilta.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.