Guide: flytte til Sverige

Tjekliste når du flytter til Sverige
Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på når du skal flytte til Sverige fra utlandet.

Skal du til Sverige for å jobbe eller studere, eller planlegger du en pensjonisttilværelse i Sverige? Før du drar, er det en rekke forhold det er lurt å få avklart.

Det er alltid en del som skal planlegges før en flytting. Men når du flytter mellom to land, er det enda mer å forberede, ettersom du ikke bare skal forholde deg til nye institusjonsplasser, offentlige transportmuligheter og innkjøpssteder.

Flytter du til Sverige, må du sette deg inn i reglene for skatt, folkeregistrering, arbeidsledighetskasse, jobbsøking, trygd, skole og bolig i Sverige. Denne sjekklista hjelper deg i forberedelsene når du flytter til Sverige fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge eller Åland.

Folkeregistrering og personnummer i Sverige

Hvis du flytter til Sverige fra utlandet og planlegger å bo i Sverige i mer enn et år, må du folkeregistreres i Sverige. Du blir folkeregistrert i Sverige ved å besøke det lokale skattekontoret (Skatteverket) i kommunen du flytter til. Du må ta med pass, sivilstandsattest og fødselsattest for eventuelle barn.

Når du blir registrert i det svenske folkeregisteret, får du svensk personnummer. Det svenske personnummeret erstatter ikke personnummeret ditt fra hjemlandet.

I noen land må du melde flytting til det lokale folkeregisteret før du flytter fra landet.

Nordiske statsborgere behøver ikke å ha oppholdsrett (uppehållsrätt) eller oppholdstillatelse (uppehållstillstånd) for å bli folkeregistrert i Sverige.

EU/EØS-statsborgere må enten ha egen oppholdsrett eller oppholdsrett som familiemedlem for å bli folkeregistrert i Sverige.

Statsborgere i land utenfor EU/EØS må ha oppholdstillatelse i Sverige, og det skal være sannsynlig at de skal bo i Sverige i mer enn et år for å bli folkeregistrert i Sverige.

Ettersending av post til Sverige

Du må kontakte postvesenet i landet du flytter fra, for å høre nærmere om mulighetene du har for få posten ettersendt til den nye adressen din i Sverige.

ID-kort og e-legitimasjon i Sverige

I Sverige er det vanlig at du må bruke ID-kort for å bekrefte alderen din og for å legitimere deg på apoteket, i banken eller i butikker. Hvis du skal identifisere deg på internett, kan du bruke e-legitimasjon.

Du kan søke om ID-kort hos Skatteverket. Når du søker om ID-kort hos Skatteverket, får du samtidig en e-legitimasjon som du kan bruke når du vil logge inn på ulike myndigheters tjenester.

Bank i Sverige

Noe av det første du må ha på plass når du flytter til Sverige, er den daglige økonomien. Det er en god idé å finne en bank i det nye landet så du kan få en konto med betalingskort og arbeidsgiveren din kan utbetale lønn til deg, og du har mulighet for å sende og motta betalinger.

Er oppholdet i Sverige midlertidig, kan du beholde kontoen din i hjemlandet, men det kan være begrensninger for hvilken rådgivning du kan få, og hvilke produkter du kan bruke.

Vær oppmerksom på at du som ny borger i Sverige ikke alltid vil ha samme kredittverdighet som i hjemlandet ditt. Et introduksjonsbrev fra banken din i hjemlandet kan i noen tilfeller være en hjelp.

BankID og Swish i Sverige

Du må kontakte din bank i Sverige for å få BankID. BankID er en elektronisk legitimasjon som utstedes av banker. BankID gir adgang til offentlige tjenester i Sverige. Med BankID kan du for eksempel få adgang til ulike tjenester hos myndighetene.

Du må ha svensk personnummer for å kunne opprette BankID. Det er ikke krav om at du må være svensk statsborger, men du må ha svensk personnummer for å få BankID. Utlendinger som flytter til Sverige, kan få svensk mobil BankID og dermed Swish hvis de folkeregistrerer seg i Sverige og får svensk personnummer.

Swish er en populær og enkel måte å overføre penger på fra din konto til en annen persons konto. Med Swish kan du sende penger til andre personers bankkontoer via mobiltelefonen. Pengene trekkes fra kontoen din og er framme hos mottakeren på et par sekunder.

Skatt i Sverige

Skatteregler og skattesatser i Sverige kan avvike fra skattereglene i hjemlandet ditt, så sørg for å få et overblikk på forhånd. Når du flytter, kan skatteplikten i hjemlandet enten fortsette helt eller delvis – eller opphøre helt.

Sverige har skatteavtaler med mange land. De sikrer at du ikke må betale skatt av det samme beløpet to ganger, og at du ikke ender med å betale mer i skatt totalt enn du ellers ville i det av de to landene som har høyest skatt. De nordiske landene har underskrevet en nordisk skatteavtale som har regler for hvilket nordisk land som kan beskatte en inntekt, og hvordan dobbeltbeskatning unngås.

Som grunnregel er det en veldig god idé å søke rådgivning hos skattevesenet i både Sverige og hjemlandet ditt når du flytter til Sverige eller jobber i Sverige.

Du må ha skattekort så arbeidsgiveren din kan trekke skatt av lønnen din. Hvis arbeidsgiveren ikke vet hvilket skattekort du har, skal det trekkes mer i skatt. Derfor er det viktig at du kan vise skattekort til arbeidsgiveren. Trenger du skattekort, kan du bestille det hos Skatteverket.

Medielisens i Sverige

I Sverige er radio- og tv-avgiften et generelt gebyr for offentlig tjeneste som oppkreves gjennom skatten.

Trygd i Sverige

Hvilket lands trygdesystem du tilhører, har betydning for hvilke lands regler som gjelder for pensjon, arbeidsledighetsforsikring, sykepenger, familieytelser, foreldrepermisjon med mer.

Hvis du flytter til Sverige med barn under 16 år, kontakter Försäkringskassan deg når du har blitt registrert i Sverige. Det gjør de for å undersøke om du og barna skal tilhøre trygdesystemet i Sverige og dermed har rett til barnebidrag.

Hvis du flytter til Sverige uten barn, kan du gi opplysninger til Försäkringskassan hvis du for eksempel ønsker europeisk helsetrygdkort (EU-kort) eller søker om en ytelse. Da vurderer Försäkringskassan om du skal tilhøre trygdesystemet i Sverige. Hvis du skal være sosialforsikret i Sverige, kan du være berettiget til ytelser fra Försäkringskassan, som for eksempel barnetilskudd eller bostøtte.

Når du er registrert i Sverige, har du rett til helsetjenester på samme vilkår som andre som bor i Sverige. Det betyr at du betaler vanlig svensk egenandel for helsetjenester, og at du også har rett til statlig tannhelsestøtte.

Som hovedregel tilhører du trygdesystemet i landet der du jobber. Hvis du ikke er i arbeid, tilhører du som hovedregel trygdesystemet i landet du bor i. Det finnes imidlertid mange spesielle situasjoner, så du bør kontakte myndighetene i landet der du bor, jobber eller studerer, for å få informasjon om hvordan du er sosialforsikret.

Lege og helsevesen i Sverige

Når du blir folkeregistrert i Sverige, må du velge et helsesenter (vårdcentral). Du må henvende deg til helsesenteret hvis du blir syk eller trenger behandling. Hvis du trenger akutt legehjelp utenfor helsesenterets åpningstid, må du henvende deg til 1177, som henviser deg til nærmeste akuttmottak.

Arbeidsledighetskasse i Sverige

Det er valgfritt å være medlem i en arbeidsledighetskasse i Sverige. Hvis du vil være medlem i en arbeidsledighetskasse, er hovedreglen at du skal være medlem i en arbeidsledighetskasse i landet du jobber i.

Du må bytte til en arbeidsledighetskasse i Sverige hvis du flytter til Sverige og jobber i Sverige. Arbeidsledighetskassen i hjemlandet ditt kan hjelpe deg med informasjon om hvordan du flytter medlemskapet ditt til en svensk arbeidsledighetskasse.

Finn den svenske arbeidsledighetskassen som passer for deg, og les mer om reglene for medlemskap og hvordan du kan legge sammen forsikringsperioder hvis du har jobbet i et annet nordisk land.

Pensjon i Sverige

Du opptjener rett til pensjon i Sverige når du er sosialforsikret i Sverige. Hvis du har bodd eller jobbet i et nordisk land, har du rett til å få pensjon utbetalt selv om du flytter til et annet nordisk land.

Hvis du mottar pensjon fra et annet nordisk land, må du kontakte pensjonsmyndigheten i dette landet for å høre om hva du kan få utbetalt hvis du flytter til Sverige. Du bør også sette deg inn i reglene for beskatning av pensjon i landet du flytter fra og i Sverige på de nordiske skattemyndighetenes portal Nordisk eTax.

Hvis du har en pensjonsoppsparing i et annet nordisk land, bør du kontakte pensjonsselskapet for opplysninger om hvordan pensjonsoppsparingen blir påvirket når du flytter til Sverige.

Bolig i Sverige

Det er flere forskjellige boligformer i Sverige. Du bør overveie hvor og hvordan du vil bo, og undersøke hva slags bolig du ønsker. Når du leter etter en bolig, kan du se på boligannonser.

Hvis du leter etter en leieleilighet, kan du kontakte eiendomsselskaper i den byen i Sverige du vil flytte til. Du kan søke på "fastighetsbolag" eller "bostadsföretag" for å finne informasjon.

Hvis du vil kjøpe hus eller leilighet (bostadsrätt) i Sverige, kan du kontakte en eiendomsmegler (fastighetsmäklare) for å få informasjon. Hvis du vil kjøpe en bolig i Sverige, må du kontakte banken din for å høre om lånemulighetene de kan tilby.

Hvis du skal selge en bolig i landet du flytter fra, bør du være oppmerksom på at i Sverige beskattes verdien av fortjeneste ved salg av fast eiendom. Hvis salget skjer etter flyttingen, blir du beskattet av fortjenesten etter de svenske skattereglene. Hvis du selger eiendommen din i landet du flytter fra, før du folkeregistrerer deg i Sverige, beskattes ikke boligsalget i Sverige.

Flyttegods til Sverige

Hvis du flytter fra et EU-land til Sverige , kan du fritt ta med flyttegods. Du må imidlertid være oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for å innføre vin, sprit og sigaretter. Hvis du innfører mer enn det som er tillatt å innføre tollfritt, må du kontakte Tullverket.

Flytter du fra Island eller Norge, bør du kontakte Tullverket for ytterligere informasjon.

Kjæledyr til Sverige

Hvis du skal ha med deg hunden eller katten din til Sverige, må du sette deg inn i reglene for å ta med dyr til Sverige.

I Sverige må alle hundeeiere som bor permanent i landet, registrere seg selv og hunden i det sentrale hunderegistret hos Jordbruksverket. Du må også ha en hundeansvarsforsikring som dekker tilfeller av at hunden forvolder skade på personer eller ting.

Forsikring i Sverige

Noen forsikringer er obligatoriske i Sverige. En forsikring er til for å hjelpe deg hvis det skjer noe. Forsikringen kan hjelpe deg med å betale for ting som har gått i stykker eller blitt stjålet. Forsikringsselskapet ditt kan gi deg råd og veiledning hvis du har hatt innbrudd og ikke vet hva du skal gjøre.

Du kan kjøpe forsikringer for sykler, mobiltelefoner, biler, hunder og alt mulig annet.

Bil til Sverige

Hovedregelen er at bilen må være registrert i landet hvor du har ditt faktiske bosted. Tar du med deg bilen din fra Danmark, Finland, Island eller Norge når du flytter til Sverige, må du registrere bilen i Sverige.

Førerkort i Sverige

Hvis du har gyldig førerkort som er utstedt i Danmark, Finland, Island eller Norge, gjelder det også i Sverige. Du kan bytte inn førerkortet ditt i et svensk førerkort hvis du skal bo i Sverige i lengre tid.

Skole og barnepass i Sverige

I Sverige har kommunene ansvar for skoler og daginstitusjoner. Du må kontakte kommunen du flytter til i Sverige, for å få nærmere opplysninger om barnepass og skolegang og hvordan du kan stille deg i kø for en plass på daginstitusjon.

Stemmerett i Sverige

Når du blir folkeregistrert i Sverige, får du stemmerett til svenske kommunal- og regionalvalg. Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, får du stemmerett etter å ha bodd i Sverige i tre år.

Hvis du er statsborger i et EU-land og bor i Sverige, kan du velge om du vil stemme til EU-valget i Sverige eller i landet der du er statsborger. Hvis du vil stemme der du er statsborger, må du søke hos valgmyndigheten i hjemlandet ditt om å komme på stemmelista.

For å stemme til Riksdagsvalg må du være svensk statsborger.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Sverige

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Sverige for å bo og jobbe der. Du trenger verken å ha visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.

Hvis du er statsborger i et annet EU/EØS-land, kan du fritt reise inn i Sverige og oppholde deg her i opptil tre måneder. Hvis du skal oppholde deg i Sverige i lengre tid, må du registrere deg.

Hvis du kommer fra et land utenfor EU/EØS og vil flytte til Sverige, må du søke om oppholdstillatelse i Sverige. Hovedregelen er at du må søke om oppholdstillatelse og få den innvilget før du flytter til Sverige.

Hvis du har permanent oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse i Danmark, Finland, Island eller Norge, gjelder den ikke i Sverige. Du må kontakte migrasjonsmyndigheten i hjemlandet ditt før du søker om arbeids- eller oppholdstillatelse i Sverige, for å få informasjon om hvordan det påvirker din tillatelse i hjemlandet.

Ting du må gjøre i hjemlandet når du flytter

Hvis du skal flytte fra et av de andre nordiske landene til Sverige, er det noen ting du må gjøre før du reiser til Sverige.

På lenkene under finner du informasjon om hva du må tenke på å gjøre når du skal flytte fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene eller Åland til et annet nordisk land.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.