Guide: Flytta till Sverige

Tjekliste når du flytter til Sverige
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du ska flytta till Sverige.

Ska du till Sverige för att arbeta eller studera, eller planerar du en pensionärstillvaro i Sverige? Innan du ger dig iväg är det några saker som är bra att få gjort.

Det krävs alltid en del planering innan man flyttar. Men när du flyttar mellan två länder kräver det ännu mer förberedelser, eftersom du inte bara ska informera dig om skolor, kollektivtrafik och matbutiker.

Om du flyttar till Sverige ska du sätta dig in i reglerna för skatt, folkbokföring, a-kassa, jobbsökande, socialförsäkring, skola och bostad i Sverige. Den här checklistan hjälper dig i dina förberedelser när du flyttar till Sverige från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge eller Åland.

Folkbokföring och personnummer i Sverige

Om du flyttar till Sverige och planerar att stanna i minst ett år ska du folkbokföra dig i Sverige. Du kan folkbokföra dig i Sverige genom att besöka Skatteverket i kommunen du flyttar till. Ta med dig pass, civilståndsintyg och födelsebevis för eventuella barn.

När du blir folkbokförd i Sverige får du ett svenskt personnummer. Det svenska personnumret ersätter inte personnumret från ditt hemland.

I vissa länder ska du också anmäla flytt till folkbokföringsregistret i landet du flyttar från.

Nordiska medborgare behöver inte uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att bli folkbokförda i Sverige.

Medborgare i EU/EES måste antingen ha egen uppehållsrätt eller uppehållsrätt som familjemedlem för att bli folkbokförd i Sverige.

Medborgare i länder utanför EU/EES måste ha uppehållstillstånd i Sverige och det måste vara troligt att de ska bo i Sverige i minst ett år för att bli folkbokförd i Sverige.

Eftersändning av post till Sverige

Kontakta posten i det land du flyttar från om du vill få din post eftersänd till din nya adress i Sverige.

Id-kort och e-legitimation i Sverige

I Sverige är det vanligt att använda id-kort för att styrka din ålder och för att legitimera dig på apoteket, i banken eller i butiker. När du ska identifiera dig på internet kan du använda e-legitimation.

Du kan ansöka om ett id-kort hos Skatteverket. När du ansöker om ett id-kort på Skatteverket får du samtidigt en e-legitimation som du kan använda när du vill logga in på olika myndigheters webbtjänster.

Bank i Sverige

Bland det första du ska göra när du flyttar till Sverige är att skaffa tjänster för din vardagsekonomi. Du bör hitta en bank i ditt nya land och öppna ett konto med betalkort så att din arbetsgivare kan betala ut din lön och du kan betala räkningar.

Är din vistelse i Sverige tillfällig kan du behålla ditt konto i ditt hemland, men det kan finnas begränsningar för vilken rådgivning du kan få och vilka produkter du kan använda.

Tänk på att du som ny invånare i Sverige inte alltid har samma kreditvärdighet som i ditt hemland. Ett introduktionsbrev från din bank i ditt hemland kan ibland vara till hjälp.

Bank-id och Swish i Sverige

Kontakta din bank i Sverige för att få ett bank-id. Bank-id är en elektronisk legitimation som utfärdas av banker. Bank-id ger dig tillgång till offentliga tjänster i Sverige. Med bank-id kan du till exempel få tillgång till olika tjänster hos myndigheterna.

Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna få ett bank-id. Det finns inget krav på att du måste vara svensk medborgare, men du måste ha ett svenskt personnummer för att få bank-id. Utländska medborgare som flyttar till Sverige kan få ett mobilt svenskt bank-id och därmed Swish om de folkbokför sig i Sverige och får ett svenskt personnummer.

Swish är ett populärt och enkelt sätt att överföra pengar från ditt konto till en annan persons konto. Med Swish kan du via din mobiltelefon skicka pengar till andras bankkonton. Pengarna dras från ditt konto och finns på mottagarens konto på några sekunder.

Skatt i Sverige

Skatteregler och skattesatser i Sverige kan skilja sig från skatteregler och skattesatser i ditt hemland, så se till att få en överblick i förväg. När du flyttar kan din skattskyldighet i hemlandet fortsätta antingen helt eller delvis, eller upphöra helt och hållet.

Sverige har skatteavtal med många länder. Avtalen ser till att du inte behöver betala skatt på samma inkomst två gånger och att du sammanlagt inte betalar mer i skatt än vad du annars skulle i det av de två länderna med den högsta skatten. De nordiska länderna har undertecknat ett nordiskt skatteavtal som har regler för vilket nordiskt land som kan beskatta en inkomst och hur man undviker dubbelbeskattning.

Sök gärna rådgivning hos skattemyndigheterna i både Sverige och ditt hemland när du flyttar till Sverige eller arbetar i Sverige.

Du måste ha en skattsedel så att din arbetsgivare kan dra rätt skatt från din lön. Om arbetsgivaren inte får se din skattsedel dras det mer skatt. Därför är det viktigt att visa upp din skattsedel för din arbetsgivare. Behöver du en skattsedel kan du beställa en hos Skatteverket.

Public service-avgift i Sverige

I Sverige är radio- och tv-avgiften en allmän public service-avgift som tas ut via skatten.

Socialförsäkring i Sverige

Socialförsäkringen påverkar vilket lands regler som gäller för pension, arbetslöshetsförsäkring, sjukpenning, familjeförmåner, föräldraledighet med mera.

Om du flyttar till Sverige med barn under 16 år kommer Försäkringskassan att kontakta dig när du har folkbokfört dig i Sverige. Det gör de för att kontrollera om du och dina barn ska omfattas av socialförsäkringen i Sverige och därmed har rätt till barnbidrag.

Om du flyttar till Sverige utan barn kan du lämna uppgifter till Försäkringskassan, till exempel om du vill ha ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet) eller ansöka om en förmån, så bedömer Försäkringskassan om du ska omfattas av socialförsäkringen i Sverige. Om du ska omfattas av socialförsäkringen i Sverige kan du ha rätt till förmåner från Försäkringskassan, till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag.

När du är folkbokförd i Sverige har du rätt till sjukvård på samma villkor som andra som bor i Sverige. Det innebär att du betalar vanlig svensk patientavgift för sjukvård och att du också har rätt till statligt tandvårdsstöd.

I regel omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i det land du arbetar i. Om du inte arbetar omfattas du vanligtvis av socialförsäkringslagstiftningen i det land du bor i. Men det finns många speciella situationer, så du bör kontakta myndigheterna i det land där du bor, arbetar eller studerar för information om hur du är socialförsäkrad.

Läkare och hälso- och sjukvård i Sverige

När du blir folkbokförd i Sverige ska du välja vårdcentral. Du kontaktar vårdcentralen om du blir sjuk eller behöver behandling. Om du behöver akut vård utanför din vårdcentrals öppettider ska du kontakta 1177 som hänvisar dig till närmaste akutmottagning.

A-kassa i Sverige

Det är valfritt att vara med i en a-kassa i Sverige. Om du vill vara med i en a-kassa ska du i regel vara medlem i en a-kassa i det land du arbetar i.

Du måste byta till en a-kassa i Sverige om du flyttar till Sverige och arbetar i Sverige. A-kassan i ditt hemland kan hjälpa dig med information om hur du flyttar ditt medlemskap till en svensk a-kassa.

Hitta en svensk a-kassa som passar dig och läs mer om reglerna för medlemskap och hur du kan lägga ihop försäkringsperioder om du har arbetat i ett annat nordiskt land.

Pension i Sverige

Du tjänar in till din pension i Sverige när du är socialförsäkrad i Sverige. Om du har bott eller arbetat i ett nordiskt land har du rätt till pensionsutbetalning även om du flyttar till ett annat nordiskt land.

Om du får pension från ett annat nordiskt land ska du kontakta pensionsmyndigheten i det landet för att få reda på vad du kan få utbetalt om du flyttar till Sverige. Du bör också sätta dig in i reglerna för beskattning av pension i det land du flyttar från och i Sverige på de nordiska skattemyndigheternas portal Nordisk eTax.

Om du har pensionssparande i ett annat land bör du kontakta ditt pensionsbolag för information om hur sparandet påverkas av att du flyttar till Sverige.

Bostad i Sverige

Det finns flera olika typer av boende i Sverige. Du bör överväga var och hur du vill bo och vilken typ av bostad du vill ha. När du letar efter bostad kan du leta bland bostadsannonser.

Om du letar efter en hyreslägenhet kan du kontakta fastighetsbolag i den stad i Sverige du ska flytta till. Du kan söka på ”fastighetsbolag” eller ”bostadsföretag” för att hitta information.

Om du vill köpa ett hus eller en lägenhet (bostadsrätt) i Sverige kan du kontakta en fastighetsmäklare för information. Om du vill köpa en bostad i Sverige ska du kontakta din bank och fråga vilka olika lånemöjligheter de kan erbjuda.

Om du ska sälja en bostad i det land du flyttar från bör du vara medveten om att vinst på bostadsförsäljning beskattas i Sverige. Om försäljningen sker efter flytten beskattas du på vinsten enligt de svenska skattereglerna. Om du säljer din bostad i det land du flyttar från innan du folkbokför dig i Sverige beskattas bostadsförsäljningen inte i Sverige.

Flyttgods till Sverige

Om du flyttar från ett EU-land till Sverige kan du fritt ta med dig ditt flyttgods. Men tänk på att särskilda regler gäller för att föra in vin, sprit och cigaretter. Om du för in en större mängd än det är tillåtet att föra in tullfritt ska du kontakta Tullverket.

Om du flyttar från Island eller Norge bör du kontakta Tullverket för mer information.

Husdjur till Sverige

Om du ska ta med din hund eller katt till Sverige ska du sätta dig in i reglerna för att ta med djur till Sverige.

I Sverige ska alla hundägare som bor permanent i Sverige registrera sig och hunden i det centrala hundregistret hos Jordbruksverket. Du ska också ha en hundansvarsförsäkring som täcker eventuella skador som hunden orsakar personer eller föremål.

Försäkring i Sverige

Vissa försäkringar är obligatoriska i Sverige. En försäkring är till för att hjälpa dig om något händer. Försäkringen kan hjälpa dig att betala för saker som har gått sönder eller blivit stulna. Ditt försäkringsbolag kan ge dig råd och vägledning om du har haft inbrott och inte vet vad du ska göra.

Du kan köpa försäkringar för cyklar, mobiltelefoner, bilar, hundar och allt möjligt annat.

Bil till Sverige

Huvudregeln är att din bil ska vara registrerad i det land där du har din egentliga bostad. Tar du med din bil från Danmark, Finland, Island eller Norge när du flyttar till Sverige måste du registrera bilen i Sverige.

Körkort i Sverige

Om du har ett giltigt körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge gäller det även i Sverige. Du kan byta ut ditt körkort mot ett svenskt körkort om du ska bo i Sverige under en längre tid.

Skola och barnomsorg i Sverige

I Sverige har kommunerna ansvar för skolor och förskolor. Kontakta den kommun i Sverige du flyttar till för mer information om barnomsorg och skola och hur du kan ställa ditt barn i kö till en förskoleplats.

Rösträtt i Sverige

När du folkbokförs i Sverige får du rösträtt i kommunala och regionala val. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES får du rösträtt efter att ha bott i Sverige i tre år.

Om du är medborgare i ett EU-land och bor i Sverige kan du välja om du vill rösta i EU-valet i Sverige eller i det land där du är medborgare. Om du vill rösta där du är medborgare ska du ansöka hos ditt hemlands valmyndighet om att tas med i röstlängden.

För att få rösta i riksdagsval måste du vara svenskt medborgare.

Arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige

Är du medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Sverige för att bo och arbeta där. Du behöver varken ha visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Är du medborgare i ett annat EU-/EES-land kan du fritt resa till Sverige och stanna i landet i upp till tre månader. Om du ska bo längre än ett år i Sverige måste du folkbokföra dig.

Kommer du från ett land utanför EU/EES och vill flytta till Sverige ska du ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. I regel ska du ansöka om uppehållstillstånd och få det beviljat innan du flyttar till Sverige.

Ett permanent uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Danmark, Finland, Island eller Norge gäller inte i Sverige. Kontakta migrationsmyndigheten i ditt hemland innan du ansöker om arbets- eller uppehållstillstånd i Sverige för information om hur det påverkar ditt tillstånd i hemland.

Saker du ska göra i hemlandet när du flyttar

Ska du flytta från ett annat nordiskt land till Sverige är det några saker du ska göra innan du reser till Sverige.

Via länkarna nedan hittar du information om vad du ska tänka på att göra när du ska flytta från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna och Åland till ett annat nordiskt land.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.