Guide: flytte til Sverige

Tjekliste når du flytter til Sverige
Her kan du læse om de vigtigste ting du skal tænke på når du skal flytte til Sverige fra udlandet.

Skal du til Sverige for at arbejde eller studere, eller planlægger du en pensionisttilværelse i Sverige? Inden du tager af sted, er der en række forhold, som er gode at få afklaret.

Der er altid en del der skal planlægges op til en flytning. Men når du flytter mellem to lande, er der endnu mere at forberede, da du ikke bare skal forholde dig til nye institutionspladser, offentlige transportmuligheder og indkøbssteder.

Flytter du til Sverige, skal du sætte dig ind i reglerne for skat, folkeregistrering, a-kasse, jobsøgning, social sikring, skole og bolig i Sverige. Denne tjekliste hjælper dig i dine forberedelser når du flytter til Sverige fra Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge eller Åland.

Folkeregistrering og personnummer i Sverige

Hvis du flytter til Sverige fra udlandet og planlægger at bo i Sverige i mere end et år, skal du folkeregistreres i Sverige. Du bliver folkeregistreret i Sverige ved at besøge det lokale skattekontor (Skatteverket) i den kommune du flytter til. Du skal medbringe pas, civilstandsattest og fødselsbevis for eventuelle børn.

Når du bliver registreret i det svenske folkeregister, får du et svensk personnummer. Det svenske personnummer erstatter ikke dit personnummer fra dit hjemland.

I nogle lande skal du også melde flytning til folkeregistret i det land du flytter fra.

Nordiske statsborgere behøver ikke at have opholdsret (uppehållsrätt) eller opholdstilladelse (uppehållstillstånd) for at blive folkeregistreret i Sverige.

EU/EØS-statsborgere skal enten have egen opholdsret eller opholdsret som familiemedlem for at blive folkeregistreret i Sverige.

Statsborgere i lande udenfor EU/EØS skal have opholdstilladelse i Sverige og det skal være sandsynligt at de skal bo i Sverige i mere end et år for at blive folkeregistreret i Sverige.

Eftersendelse af post til Sverige

Du skal kontakte postvæsenet i det land du flytter fra, for at høre nærmere om dine muligheder for at din post kan blive eftersendt til din nye adresse i Sverige.

Id-kort og e-legitimation i Sverige

I Sverige er det almindeligt at du skal anvende et id-kort (identitetskort) for at styrke din alder og for at legitimere dig på apoteket, i banken eller i butikker. Skal du identificere dig på internet, kan du bruge e-legitimation.

Du kan ansøge om et id-kort hos Skatteverket. Når du ansøger om et id-kort hos Skatteverket får du samtidigt en e-legitimation som du kan bruge når du vil logge ind på forskellige myndigheders tjenester.

Bank i Sverige

Noget af det første, du skal have på plads når du flytter til Sverige, er din daglige økonomi. Det er en god ide at finde en bank i dit nye land, så du kan få en konto med betalingskort så din arbejdsgiver kan udbetale din løn, og du har mulighed for at sende og modtage betalinger.

Er dit ophold i Sverige midlertidigt, kan du beholde din konto i dit hjemland, men der kan være begrænsninger for, hvilken rådgivning du kan få, og hvilke produkter du kan bruge.

Vær opmærksom på at du som ny borger i Sverige ikke altid vil have den samme kreditværdighed som i dit hjemland. Et introduktionsbrev fra din bank i dit hjemland kan i nogle tilfælde være en hjælp.

BankID og Swish i Sverige

Du skal kontakte din bank i Sverige for at få BankID. BankID er en elektronisk legitimation som udstedes af banker. BankID giver adgang til offentlige tjenester i Sverige. Med BankID kan du for eksempel få adgang til forskellige tjenester hos myndighederne.

Du skal have et svensk personnummer for at kunne oprette et BankID. Der er ikke krav om at du skal være svensk statsborger, men du skal have et svensk personnummer for at få BankID. Udlændinge der flytter til Sverige, kan få et mobilt svensk BankID og dermed Swish hvis de folkeregistrerer sig i Sverige og får svensk personnummer.

Swish er en populær og enkel måde at overføre penge fra din konto til en anden persons konto. Med Swish kan du via din mobiltelefon sende penge til andre personers bankkonti. Pengene trækkes fra din konto og er fremme hos modtageren på et par sekunder.

Skat i Sverige

Skatteregler og skattesatser i Sverige kan afvige fra skattereglerne i dit hjemland, så sørg for at få et overblik på forhånd. Når du flytter, kan din skattepligt i hjemlandet enten fortsætte helt eller delvist – eller ophøre helt.

Sverige har skatteaftaler med mange lande. De sikrer at du ikke skal betale skat af det samme beløb to gange, og at du ikke samlet kommer til at betale mere i skat end du ellers ville i det af de to lande, som har den højeste skat. De nordiske lande har underskrevet en nordisk skatteaftale som har regler for hvilket nordisk land der kan beskatte en indkomst og hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Som grundregel er det en rigtig god ide at søge rådgivning hos skattevæsnet i både Sverige og dit hjemland, når du flytter til Sverige eller arbejder i Sverige.

Du skal have et skattekort så din arbejdsgiver kan trække skat fra din løn. Hvis din arbejdsgiver ikke ved hvilket skattekort du har, skal der trækkes mere i skat. Det er derfor vigtigt at du kan vise dit skattekort til din arbejdsgiver. Har du brug for et skattekort kan du bestille et hos Skatteverket.

Medielicens i Sverige

I Sverige er radio- og tv-afgiften et generelt gebyr for offentlig service, der opkræves gennem skatten.

Socialsikring i Sverige

Social sikring har betydning for hvilket lands regler der gælder for pension, arbejdsløshedsforsikring, sygedagpenge, familieydelser, barselsorlov med mere.

Hvis du flytter til Sverige sammen med børn, der er under 16 år, kontakter Försäkringskassan dig, når du er blevet registreret Sverige. Det gør de for at undersøge, om du og dine børn skal være social sikret i Sverige og dermed har ret til børnebidrag.

Hvis du flytter til Sverige uden børn, kan du give oplysninger til Försäkringskassan, hvis du for eksempel ønsker et europæiske sygesikringskort (EU-kort) eller ansøger om en ydelse, så vurderer Försäkringskassan om du skal være social sikret i Sverige. Hvis du skal være social sikret i Sverige, kan du være berettiget til ydelser fra Försäkringskassan som for eksempel børnetilskud eller boligstøtte.

Når du er registreret i Sverige, har du ret til sundhedspleje på samme vilkår som andre der bor i Sverige. Det betyder at du betaler det almindelige svenske patientgebyr for sundhedsydelser og at du også har ret til statslig tandplejestøtte.

Som hovedregel er du socialt sikret i det land hvor du arbejder. Hvis ikke du er i arbejde, er du som hovedregel socialt sikret i det land hvor du bor. Der findes dog mange særlige situationer, så du bør kontakte myndighederne i det land hvor du bor, arbejder eller studerer for at få information om hvordan du er socialt sikret.

Læge og sundhedsvæsen i Sverige

Når du bliver folkeregistreret i Sverige, skal du vælge et sundhedscenter (vårdcentral). Du skal henvende dig til sundhedscentret hvis du bliver syg eller har brug for behandling. Hvis du har brug for akut lægehjælp udenfor dit sundhedscenters åbningstider, skal du henvende dig til 1177 som henviser dig til nærmeste akutmodtagelse.

A-kasse i Sverige

Det er valgfrit at være med i en a-kasse i Sverige. Hvis du vil være medlem i en a-kasse, er hovedreglen at du skal være medlem i en a-kasse i det land hvor du arbejder.

Du skal skifte til en a-kasse i Sverige, hvis du flytter til Sverige og arbejder i Sverige. A-kassen i dit hjemland kan hjælpe dig med information om hvordan du flytter dit medlemskab til en svensk a-kasse.

Find den svenske a-kasse der passer dig og læs mere om reglerne for medlemskab og hvordan du kan sammenlægge forsikringsperioder hvis du har arbejdet i et andet nordisk land.

Pension i Sverige

Du optjener ret til pension i Sverige når du er social sikret i Sverige. Hvis du har boet eller arbejdet i et nordisk land, har du ret til at få pension udbetalt selv om du flytter til et andet nordisk land.

Hvis du modtager pension fra et andet nordisk land, skal du kontakte pensionsmyndigheden i det land for at høre om hvad du kan få udbetalt hvis du flytter til Sverige. Du bør også sætte dig ind i reglerne for beskatning af pension i det land du flytter fra og i Sverige på de nordiske skattemyndigheders portal Nordisk eTax.

Hvis du har en pensionsopsparing i et andet nordisk land, bør du kontakte dit pensionsselskab for oplysning om hvordan din pensionsopsparing bliver påvirket når du flytter til Sverige.

Bolig i Sverige

Der er flere forskellige boligformer i Sverige. Du bør overveje hvor og hvordan du vil bo og undersøge hvilken type af bolig du ønsker. Når du leder efter en bolig, kan du kigge på boligannoncer.

Hvis du leder efter en lejelejlighed, kan du kontakte ejendomsselskaber i den by i Sverige du vil flytte til. Du kan søge på "fastighetsbolag" eller "bostadsföretag" for at finde information.

Hvis du vil købe hus eller en lejlighed (bostadsrätt) i Sverige, kan du kontakte en ejendomsmægler (fastighetsmäklare) for information. Hvis du vil købe en bolig i Sverige, skal du kontakte din bank for at høre om de forskellige lånemuligheder som de kan tilbyde.

Hvis du skal sælge en bolig i det land du flytter fra, skal du være opmærksom på at i Sverige beskattes værdien af fortjeneste ved salg af fast ejendom. Hvis salget sker efter flytningen, bliver du beskattet af fortjenesten efter de svenske skatteregler. Hvis du sælger din ejendom i det land du flytter fra før du folkeregistrerer dig i Sverige, beskattes boligsalget ikke i Sverige.

Flyttegods til Sverige

Hvis du flytter fra et EU-land til Sverige, kan du frit tage flyttegods med. Du skal dog være opmærksom på at der gælder særlige regler for at indføre vin, spiritus og cigaretter. Hvis du indfører mere end der er tilladt at indføre toldfrit, skal du kontakte Tullverket.

Flytter du fra Island eller Norge, bør du kontakte Tullverket for nærmere information.

Kæledyr til Sverige

Hvis du skal have din hund eller kat med til Sverige, skal du sætte dig ind i reglerne for at tage dyr med til Sverige.

I Sverige skal alle hundeejere, der bor permanent i Sverige, registrere sig og hunden i det centrale hunderegister hos Jordbruksverket. Du skal også have en hundeansvarsforsikring der dækker i tilfælde af at hunden forvolder skade på personer eller ting.

Forsikring i Sverige

Nogle forsikringer er lovpligtige i Sverige. En forsikring er til for at hjælpe dig, hvis der sker noget. Forsikringen kan hjælpe dig med at betale for ting, der er gået i stykker eller blevet stjålet. Dit forsikringsselskab kan give dig råd og vejledning hvis du har haft indbrud og ikke ved hvad du skal gøre.

Du kan købe forsikringer til cykler, mobiltelefoner, biler, hunde og alt muligt andet.

Bil til Sverige

Hovedreglen er at din bil skal være registreret i det land, hvor du har din egentlige bopæl. Tager du din bil med fra Danmark, Finland, Island eller Norge når du flytter til Sverige, skal du registrere bilen i Sverige.

Kørekort i Sverige

Har du et gyldigt kørekort, der er udstedt i Danmark, Finland, Island eller Norge, gælder det også i Sverige. Du kan bytte dit kørekort til et svensk kørekort hvis du skal bo i Sverige i længere tid.

Skole og børnepasning i Sverige

I Sverige har kommunerne ansvar for skoler og daginstitutioner. Du skal kontakte den kommune i Sverige som du flytter til for nærmere oplysning om børnepasning og skolegang og hvordan du kan stille dig i kø til en daginstitutionsplads.

Stemmeret i Sverige

Når du bliver folkeregistreret i Sverige, får du stemmeret til svenske kommunal- og regionsvalg. Er du statsborger i et land udenfor EU/EØS, får du stemmeret efter at have boet i Sverige i tre år.

Hvis du er statsborger i et EU-land og bor i Sverige, kan du vælge om du vil stemme til EU-valget i Sverige eller i det land hvor du er statsborger. Hvis du vil stemme der hvor du er statsborger, skal du ansøge hos valgmyndigheden i dit hjemland om at komme på stemmelisten.

For at stemme til Riksdagsvalg, skal du være svensk statsborger.

Arbejds- og opholdstilladelse i Sverige

Er du statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Sverige for at opholde dig og arbejde. Du behøver hverken have visum, arbejdstilladelse eller opholdstilladelse.

Er du statsborger i et andet EU/EØS-land, kan du frit rejse ind i Sverige og opholde dig her i op til tre måneder. Hvis du skal opholde dig i Sverige i længere tid, skal du registrere dig.

Kommer du fra et land udenfor EU/EØS og vil flytte til Sverige, skal du søge om opholdstilladelse i Sverige. Hovedreglen er at du skal ansøge om opholdstilladelse og få den bevilget før du flytter til Sverige.

Har du permanent opholdstilladelse eller arbejdstilladelse i Danmark, Finland, Island eller Norge, gælder den ikke i Sverige. Du skal kontakte migrationsmyndigheden i dit hjemland inden du søger om arbejds- eller opholdstilladelse i Sverige for information om hvordan det påvirker din tilladelse i hjemlandet.

Ting du skal gøre i hjemlandet når du flytter

Skal du flytte fra et af de andre nordiske land til Sverige, er der nogle ting du skal gøre inden du rejser til Sverige.

På nedenstående links finder du information om hvad du skal tænke på at gøre når du skal flytte fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne eller Åland til et andet nordisk land.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.