Asumisen tuet Suomessa

Asumisen tuet Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan, mitä eri tukia asumiseen voi Suomessa saada. Jos muutat Suomeen vakinaisesti, voit yleensä saada Kelan etuuksia muuttohetkestä lähtien.

Kansaneläkelaitos (Kela) tukee asumista eri tavoin. Eri tukimuotoja ovat yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, sotilasavustuksen asumisavustus ja opintotuen asumislisä.

Yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistukea myönnetään vain Suomessa sijaitsevan asunnon asumismenoihin. Sotilasavustuksen asumisavustusta ja opintotuen asumislisää voidaan maksaa myös ulkomailla sijaitsevan asunnon asumismenoista.

Yleensä voit saada kerrallaan vain yhtä asumisen tukea. Kun haet Kelasta tukea asumiseen, tarkista ensin, mikä on oikea tuki sinulle ja perheellesi.

Yleinen asumistuki

Yleinen asumistuki on tarkoitettu alentamaan pienituloisten ruokakuntien asumismenoja. Ruokakunnan muodostavat yleensä samassa asunnossa asuvat henkilöt, ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Myönnettävän asumistuen määrään vaikuttavat

  • asumismenot
  • ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä 
  • ruokakunnan yhteenlasketut tulot 
  • asunnon sijainti.

Yleisen asumistuen saaminen edellyttää sitä, että henkilö asuu vakinaisesti Suomessa. Suomessa asuminen ratkaistaan asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa annetun lain mukaisesti. Tukea myönnetään vain Suomessa sijaitsevan asunnon asumismenoihin. 

Lue lisää yleisestä asumistuesta Kelan sivuilta.

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki on tarkoitettu alentamaan pienituloisen eläkkeensaajan asumismenoja. Eläkkeensaajan asumistukeen on oikeutettu henkilö, joka asuu vakinaisesti Suomessa ja saa eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä tai korvausta. Tätä asumistukea ei kuitenkaan myönnetä henkilölle, joka saa yleistä asumistukea. Henkilöä pidetään Suomessa asuvana, jos hän asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa annetun lain mukaisesti asuu Suomessa.  

Eläkkeensaajan asumistuen piiriin kuuluvat

  • yksin asuvat eläkkeensaajan asumistukeen oikeutetut henkilöt
  • avio- tai avoparit, joista toinen tai molemmat ovat oikeutettuja eläkkeensaajan asumistukeen 
  • taloudet, joissa kaikki asukkaat ovat oikeutettuja eläkkeensaajan asumistukeen.

Eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavat mm. asumismenot, perhesuhteet (onko henkilö avio-/avoliitossa vai ei), tulot ja omaisuus. Tukea myönnetään vain Suomessa sijaitsevan asunnon asumismenoihin. 

Lue lisää eläkkeensaajan asumistuesta Kelan sivuilta.

Sotilasavustuksen asumisavustus

Sotilasavustuksen asumisavustus on tarkoitettu asevelvolliselle tai hänen omaiselleen. Asevelvollisella tarkoitetaan armeijassa tai siviilipalveluksessa olevaa henkilöä. Lue lisää sotilasavustuksen asumisavustuksesta Kelan sivuilta.

Opintotuen asumislisä

Opintotuen asumislisää voivat saada vain

  • ulkomailla opiskelevat, jotka asuvat vuokralla,
  • Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelevat, jotka opiskelevat maksullisella linjalla ja asuvat oppilaitoksen asuntolassa tai
  • Ahvenanmaalla opiskelevat, jotka asuvat vuokralla.

Muut Suomessa opiskelevat saavat yleistä asumistukea samoin perustein kuin muutkin henkilöt. Lue lisää opintotuen asumislisästä sekä yleisestä asumistuesta Kelan sivuilta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.