Asumisen tuet Suomessa

Asumisen tuet Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan, mitä eri tukia asumiseen voi Suomessa saada.

Kansaneläkelaitos tukee asumista eri tavoin. Yleensä voit saada kerrallaan vain yhtä asumisen tukea. Kun haet Kelasta tukea asumiseen, tarkista ensin, mikä on oikea tuki sinulle ja perheellesi.

Yleinen asumistuki

Yleinen asumistuki on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten ruokakuntien asumismenoja. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt, ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Myönnettävän asumistuen määrään vaikuttavat asumismenojen lisäksi ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä, tulot ja asunnon sijainti. Yleistä asumistukea saavan on kuuluttava Suomen sosiaaliturvan piiriin. Tukea myönnetään vain Suomessa sijaitsevan asunnon kustannuksiin.

  • Lue lisää yleisestä asumistuesta Kansaneläkelaitonksen sivuilta 
Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki on tarkoitettu pienituloiselle eläkkeensaajalle.

  • Lue lisää Kansaneläkelaitoksen sivuilta eläkkeensaajan asumistuesta
Sotilasavustuksen asumisavustus

Sotilasavustuksen asumisavustus on tarkoitettu asevelvolliselle.

  • Lue lisää sotilasavustuksen asumisavustuksesta Kansaneläkelaitoksen sivuilta
Opintotuen asumislisä

Opintotuen asumislisää voivat saada vain

  • ulkomailla opiskelevat, jotka asuvat vuokralla,
  • Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelevat, jotka opiskelevat maksullisella linjalla ja asuvat oppilaitoksen asuntolassa tai
  • Ahvenanmaalla opiskelevat, jotka asuvat vuokralla.

Muut Suomessa opiskelevat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin.

  • Lue lisää opintotuen asumislisästä Kansaneläkelaitoksen sivuilta
  • Lue lisää yleisestä asumistuesta Kansaneläkelaitoksen sivuilta 

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.