Guide: Studere i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista
På denne siden finner du informasjon som du kan få bruk for hvis du planlegger eller skal begynne å studere i Finland. Siden fungerer også som en huskeliste for studenter.

Siden tar deg videre hvis du leter etter informasjon om det finske utdanningssystemet, søknad, bolig, studiefinansiering og skatt i studietida, karakterskalaer og godkjenning av eksamener, arbeidspraksis, helsetjenester og trygd for studenter eller studentkort og studentrabatter.

Ta også en titt på Guide: Flytte til Finland, der det er samlet generelle råd om å flytte til Finland.

Utdanning

Det finske utdanningssystemet består av barnehagepedagogikk, førskole- og grunnskoleundervisning, videregående opplæring, høyere utdanning samt voksenutdanning som tilbys på alle utdanningsnivåer.

Utdanningsnivåer

Les mer om utdanningsnivåer og søknader:

Fri voksenopplæring

I tillegg kan du i Finland studere ved voksenopplæringsinstitusjoner, for eksempel medborgerinstitutter, folkehøyskoler, sommeruniversiteter, idrettsutdanningssentre og studiesentraler.

Grunnleggende kunstundervisning

Grunnleggende kunstundervisning er kunstpedagogikk utenom skolen som først og fremst er ment for barn og unge. Grunnleggende kunstundervisning tilbys ved musikkinstitutter, bildekunstskoler, danseinstitutter, håndverksskoler og andre læresteder.

Språkundervisning

Informasjon om kurs i finsk og svensk i Finland finner du på siden Språkkurs i Finland.

Karakterskalaer

Informasjon om karakterskalaer i Finland relatert til tilsvarende i de andre nordiske landene finner du på siden Karakterskalaer i Finland.

Bolig

Informasjon om boliger for studenter finner du på siden Studentboliger i Finland. Generell informasjon om å bo i Finland finner du på siden Bolig i Finland.

Bostøtte betales normalt fra landet du får studiestøtte fra. Ta kontakt med myndighetene i landet du drar fra, for å finne ut om du har rett til bostøtte. Hvis du ikke får botillegg med studiestøtten og er omfattet av det finske trygdesystemet, kan du ha rett til allmenn bostøtte i Finland.

Finansiering av studier og skatt i studietida

På siden Studiestøtte i Finland kan du lese om hvordan personer som kommer fra et annet nordisk land til Finland for å studere, kan finansiere studiene sine. Dessuten kan du lese om finsk studiestøtte og måltidsstøtte.

Hvis du har tenkt å jobbe ved siden av studiene, kan trygdetilhørigheten gå over til landet der du jobber. Les mer på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Informasjon om skatt for studenter finner du på siden Skatt i Finland.

Arbeidspraksis

Hvis du planlegger arbeidspraksis i Finland, bør du først ta kontakt med din egen utdanningsinstitusjon. På høyskoler og universiteter kan du få praksisplass gjennom skolenes egne avtaler eller for eksempel Erasmus-programmet.

Du kan også skaffe deg praksisplass selv. Mange arbeidsgivere annonserer praksisplasser på TE-tjenestenes stillingssider. Du kan også ta direkte kontakt med praksisstedet du er interessert i. Det finnes også mange internasjonale studentorganisasjoner som formidler praksisplasser. Utbildningsstyrelsen formidler Finsk i Finland-praksisplasser for utenlandske statsborgere som studerer finsk ved utenlandske universiteter.

Du kan også finne praksisplasser og tips om planlegging av praksisopphold hos den finske akademiske rekrutteringstjenesten Aarresaari.

Trygdeytelser ved yrkespraksis

En praktikant som flytter til Finland fra et annet nordisk land, er som regel omfattet av trygdesystemet i landet der han eller hun har fast bolig. Hvis lønnen til en arbeidspraktikant overskrider minimumsgrensen per måned, anses han eller hun som arbeidstaker.

Ytterligere informasjon finner du på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Helsetjenester og sosial sikkerhet

Hvis du kommer til Finland fra et annet nordisk land for å studere, anses oppholdet i Finland generelt som midlertidig. Da er du omfattet av trygdesystemet i landet du reiser fra. Les mer på Folkpensionsanstaltens (FPAs) sider.

Hvis du blir syk, har du rett til studenthelsetjenester, som tilbys av studiekommunen eller en instans med fullmakt fra kommunen, uavhengig av din hjemkommune. Les mer på siden Rett til helsetjenester i Finland.

Godkjenning av eksamener

Akademisk godkjenning av utdanninger omfatter både det å gi adgang til en utdanning på basis av utenlandske studier, og godskriving av utenlandske studier som en del av en grad som gjennomføres i Finland. Les mer om akademisk godkjenning av eksamener på siden Akademisk godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland.

Vær også oppmerksom på at det for visse yrker kreves at du har rett til å utøve dem. Hvis du har fullført studiene dine i Finland, men håper på å kunne jobbe utenlands i et yrke som krever rett til å utøve det, er det lurt å ha det i tankene allerede under studiene.

Studentkort, rabatter og organisasjoner

Utenlandske studentkort er som regel ikke gyldige i Finland. Det internasjonale ISIC-studentkortet kan gi enkelte fordeler. Finsk studentkort kan du få hos den finske utdanningsinstitusjonen din eller hos studentsamskipnaden.

Studentrabatter

De fleste studentkort fra finske studentsamskipnader gir flere fordeler, som er listet opp i Frank-tjenesten.

Ved å vise finsk studentkort får du rabatt på studentmåltider på studentrestauranter som er støttet av FPA.

Studentsamskipnader

Alle finske universiteter og høyskoler har en egen studentsamskipnad (studentkår). Medlemskap i studentsamskipnaden er obligatorisk for alle universitetsstudenter som gjennomfører lavere eller høyere grad (kandidat eller master). For forskningsstudenter er medlemskapet frivillig. Kontaktinformasjon til studentsamskipnadene ved universitetene finner du på siden til Finlands studentkårers förbund (SYL). For studenter ved yrkeshøyskoler er medlemskap i en studentsamskipnad frivillig.

Kontaktinformasjon til studentsamskipnadene ved yrkeshøyskolene finner du på siden til Finlands studerandekårers förbund (SAMOK).

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.