Guide: Studera i Finland

Opas: opiskelu Suomessa
Photographer
Alexis Brown on Unsplash
I den här guiden hittar du information som du kan behöva om du planerar eller ska börja studera i Finland. Du kan också använda guiden som en checklista.

Guiden leder dig vidare om du söker information om utbildningssystemet i Finland, ansökan till studier, boende, finansiering av studier och skatt under studietiden, betygsskalor och erkännande av examina, arbetspraktik, studenters sjuk- och hälsovård och sociala trygghet eller studentkort och studentrabatter.

Kolla också sidan Guide: Flytta till Finland som innehåller allmänna råd om att flytta till Finland.

Utbildning

Utbildningssystemet i Finland består av småbarnspedagogik, förskole- och grundskoleundervisning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning, högre utbildning samt vuxenutbildning som erbjuds på alla utbildningsnivåer.

Grundläggande konstundervisning är konstpedagogik utanför skolan som i första hand är avsedd för barn och unga. Grundläggande konstundervisning ges vid musikinstitut, bildkonstskolor, dansinstitut, hantverksskolor och andra läroanstalter. 

I Finland kan man dessutom studera vid läroanstalter för fritt bildningsarbete, dvs. medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler. Läs mer på sidan Vuxenutbildning i Finland.

Mer information om olika utbildningsnivåer, studiespråk och ansökan till utbildning hittar du via länkarna nedan. Information om kurser i finska och svenska hittar du på sidan Språkkurser i Finland.

Betygsskalor

Information om de betygsskalor som används i Finland i förhållande till motsvarande i de andra nordiska länderna hittar du på sidan Betygsskalorna i Finland.

Boende

Information om boende för studenter hittar du på sidan Studentbostäder i Finland. Mer information om boende i Finland hittar du på sidan Boende i Finland. 

Bostadsbidraget betalas normalt ut från det land du får studiestöd från. Ta reda på din rätt till bostadsbidrag hos avreselandets myndigheter. Om du inte får bostadstillägg med studiestöd och omfattas av Finlands socialförsäkringslagstiftning kan du vara berättigad till allmänt bostadsbidrag i Finland. Läs mer på sidan Bostadsbidrag i Finland.

Finansiering av studier och skatt under studietiden

Det vanligaste sättet att finansiera sina studier är genom studiestöd. På sidan Studiestöd i Finland kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier om du kommer till Finland från ett annat nordiskt land för att studera. Dessutom kan du läsa om finskt studiestöd och måltidsstöd. Om du är vuxenstuderande kan du läsa om finansieringsmöjligheter på sidan Vuxenutbildning i Finland.

Du kan också ansöka om olika stipendier för att finansiera dina studier. Du hittar stipendieutgivare till exempel i Finlands studentkårers förbunds stipendiedatabas. 

Om du ska arbeta vid sidan av studierna kan din socialförsäkring flyttas till det land där du arbetar. Läs mer på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av och på sidan Finsk social trygghet när du bor eller arbetar i Finland.

Information om skatt för studerande i Finland hittar du på sidan Skatt i Finland.

Arbetspraktik

Om du planerar att göra din arbetspraktik i Finland bör du först kontakta din läroanstalt. Via högskolorna kan du få en praktikplats inom ramen för skolans egna avtal eller exempelvis Nordplus praktikprogram.

Du kan också själv skaffa dig en praktikplats. Många arbetsgivare annonserar om praktikplatser på samma sätt som om lediga jobb på Jobbmarknaden. Du kan också själv kontakta den arbetsplats du vill praktisera på. Många internationella studentorganisationer kan också hjälpa till med praktikplatser. Utbildningsstyrelsen förmedlar Finska i Finland-praktikplatser för utländska medborgare som studerar finska vid utländska universitet.

Praktikplatser och tips för hur du planerar inför din praktik hittar du även på nätverket för Finlands akademiska rekryteringstjänster Aarresaaris webbplats.

Om du som arbetspraktikant flyttar till Finland från ett annat nordiskt land omfattas du i regel av den sociala tryggheten i det land du är fast bosatt i. Om en arbetspraktikants lön överskrider minimigränsen per månad anses han eller hon vara arbetstagare. Du hittar mer information om social trygghet på sidan Finsk social trygghet när du bor eller arbetar i Finland.

Hälso- och sjukvård och social trygghet

Om du kommer till Finland från ett annat nordiskt land för att studera anses din vistelse i Finland i regel vara tillfällig. Då omfattas du av den sociala tryggheten i avreselandet. Läs mer på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats.

Om du blir sjuk har du rätt till studenthälsovårdens tjänster oavsett hemkommun. De tillhandahålls av studiekommunen eller någon annan instans bemyndigad av kommunen. Läs mer på sidan Rätten till vårdtjänster i Finland.

Erknnande av examensbevis

Akademiskt erkännande av examina innefattar såväl antagning till en utbildning på basis av utländska studier som tillgodoräknande av utländska studier som en del av en examen som avläggs i Finland. Läs mer om akademiskt erkännande av examina på sidan Högre utbildning i Finland.

Observera också att det krävs rätt att utöva vissa yrken. Om du har slutfört dina studier i Finland men hoppas kunna arbeta utomlands i ett yrke som kräver behörighet att utöva yrket, är det bra att ha det i åtanke redan under studierna. Läs mer på sidan om det aktuella landet.

Studentkort, rabatter och organisationer

Utländska studentkort gäller i regel inte i Finland. Med det internationella ISIC-studentkortet kan du få vissa förmåner i Finland. Du kan få ett finskt studentkort av din finska läroanstalt eller student- eller studerandekåren vid den. 

Studentrabatter

Studentkort som beviljas av de flesta student- och studerandekårer berättigar till förmåner som listas på tjänsten Frank.

Med ett finskt studentkort får du rabatt på studentmåltider i de restauranger som omfattas av FPA:s system med måltidsstöd.

Studentkårer

Alla högskolor i Finland har en egen studentkår. Medlemskap i en studentkår är obligatoriskt för universitetsstudenter på kandidat- eller magisternivå. För forskarstudenter är medlemskapet frivilligt. Du hittar kontaktuppgifter till studentkårerna på Finska studentkårers förbunds webbplats.

För studenter i yrkeshögskolor är medlemskap i en studerandekår frivilligt. Studerandekårernas kontaktuppgifter hittar du på Finlands studerandekårers förbunds (Samok) webbplats.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.