Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa
Valokuvaaja
Element5 Digital on Unsplash
Tältä sivulta löydät tietoa peruskoulun jälkeisestä opiskelusta eli lukio- ja ammattikoulutuksesta Suomessa. Sivulta löydät myös tietoa siitä, miten haet Suomen lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen.

Voit hakeutua toisen asteen koulutukseen, jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan oppimäärän. Myös ulkomailla peruskoulun tai sitä vastaavan oppimäärän suorittanut tai ulkomailla asuva voi hakea toisen asteen koulutukseen Suomessa. Yleistietoa lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta löydät Opintopolulta.

Pohjoismaiden välillä on voimassa sopimus, joka takaa opiskelijoille mahdollisuuden hakea lukioon ja ammatilliseen koulutukseen muissa Pohjoismaissa yhdenvertaisesti kyseisen maan omien hakijoiden kanssa. Sopimus velvoittaa osapuolimaita myös tunnustamaan toisessa Pohjoismaassa suoritetun koulutuksen.

Jos olet kiinnostunut toisen asteen opinnoista Ahvenanmaalla, tutustu sivuun Opas: opiskelu Ahvenanmaalla

Koulutusvaihtoehdot

Toisen asteen koulutuksen voi suorittaa Suomessa joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Lukiokoulutus

Suomen lukiot antavat laaja-alaista yleissivistävää koulutusta ja hyvä valmiudet korkeakouluopintoihin. Lukiokoulutus ei anna ammatillista pätevyyttä.

Lukio-opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta ja opintojen päätteeksi suoritetaan yleensä ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittaminen antaa opiskelijalle yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Lukion oppimäärän suorittaminen ilman ylioppilastutkintoa antaa kelpoisuuden hakeutua ammattikorkeakouluun tai ammatilliseen koulutukseen. Tietoa annettavista arvosanoista löytyy sivulta Arvosteluasteikot Suomessa.

Lukiot voivat olla julkisia tai yksityisiä. Opiskelu sekä opetuksen edellyttämät oppimateriaalit ja työvälineet on oppivelvollisille aina maksuttomia. Lisätietoja oppivelvollisuudesta ja opintojen maksuttomuudesta löydät Opintopolulta.

Lukiot antavat opetusta yleensä suomeksi tai ruotsiksi. Suuremmissa kaupungeissa on myös kansainvälisiä lukioita, joissa opintoja voi suorittaa myös esimerkiksi englanniksi, saksaksi tai ranskaksi.​​​​​ Lue lisää lukiokoulutuksesta Opetushallituksen ja Opintopolun sivuilta.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa on ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksessa. Peruskoulun päättäneiden nuorten vaihtoehto on yleensä päiväopiskelu peruskoulutuksena. Aikuiset voivat suorittaa ammatillisen tutkinnon joustavasti töiden ohella näyttötutkintona.

Koulutukseen sisältyy ammatillisten opintojen lisäksi myös jonkin verran yhteistä yleissivistävää koulutusta, vapaasti valittavia opintoja sekä työssäoppimisjaksoja. Nuorten ammatillisen koulutuksen rinnalla voit suorittaa myös lukio-opintoja tai osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Ammatillinen koulutus ja siihen tarvittavat välineet ja materiaalit ovat maksuttomia oppivelvollisille opiskelijoille.

Ammatilliseen koulutukseen voi sisältyä koulutusta, joka järjestetään työpaikalla joko oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena. Oppisopimuskoulutus on koulutus, jossa oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikalla työtehtävien yhteydessä. Sitä voidaan täydentää tarpeen mukaan muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija oppii työpaikalla työtehtävien yhteydessä. Tällaisessa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. Lue lisää oppisopimuksesta ja koulutussopimuksesta Opetushallituksen sivuilta.

Ammatillista koulutusta on tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta kaikkia tutkintoja ei ole tarjolla ruotsiksi. Englanninkielistä ammatillista koulutusta on vain vähän, ja siihen haetaan yleensä yhteishaun sijaan suoraan oppilaitokseen.​​​

Tietoa annettavista arvosanoista löytyy sivulta Arvosteluasteikot Suomessa. Ammatillisen tutkinnon suoritettuasi voit jatkaa opintojasi korkea-asteen koulutukseen ammattikorkeakouluun tai valintakokeella yliopistoon.

Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta Opintopolulta ja Opetushallituksen sivuilta.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Ennen kuin siirryt opiskelemaan toiselle asteelle, voit halutessasi käydä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen, TUVA-koulutuksen. TUVA-koulutukseen voit hakea joko kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa pitkin vuotta. Lue lisää TUVA-koulutuksesta Opintopolulta.

Toisen asteen koulutukseen hakeminen

Lukioon ja nuorten ammatilliseen koulutukseen Suomessa haetaan toisen asteen yhteishaussa helmi-maaliskuussa Opintopolku-palvelussa, josta saat myös lisätietoa tarjolla olevista koulutuksista ja hakuprosessista. Joihinkin koulutuksiin voit myös hakea jatkuvassa haussa. Hakuajat vaihtelevat koulutuksen mukaan, lisää tietoa löydät Opintopolulta.

Jos olet suorittanut peruskoulun ulkomailla, sinun on hakuajan loppuun mennessä toimitettava kopio todistuksestasi niihin oppilaitoksiin, joihin olet hakemassa. Suomen ulkopuolella peruskoulunsa käyneiden valinta perustuu oppilaitoksen harkintaan, koska todistukset eivät ole vertailukelpoisia. Lue lisää harkintaan perustuvasta valinnasta Opintopolulta.

Ammatilliseen aikuiskoulutukseen ei haeta yhteishaussa vaan suoraan oppilaitokseen. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen voit hakeutua pitkin vuotta. Hakuajat vaihtelevat koulutusten mukaan.

Jos sinulla on jo jokin ammatillinen tai korkeakoulututkinto tai olet suorittanut lukion, et voi osallistua perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakuun. Voit kuitenkin hakea jatkuvassa haussa ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen aikuiskoulutukseen.

Lue lisää hausta peruskoulun jälkeisiin opintoihin Opintopolulta.

Muut opintomahdollisuudet

Voit saapua Suomeen opiskelemaan myös vaihto-opiskelijana tai suorittaa opintoihin sisältyvän työharjoittelun Suomessa.

Opiskelijavaihto

Koulun kautta Suomeen lähdetään yleensä viikon tai kuukauden vierailulle, mutta koulusta riippuen opiskelijan vaihtojakso voi kestää viikon, kuukauden, joitakin kuukausia tai jopa lukuvuoden. Vaihtojen lisäksi koulullasi voi olla myös kansainvälisiä projekteja, joita tehdään yhdessä erimaalaisten opiskelijoiden kanssa. Kysele rohkeasti lisää omasta koulustasi.

Lukiovaihdot ovat Pohjoismaiden välillä yleisiä, koska koulut voivat saada rahoitusta niitä varten Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmista. Koulusi henkilökunta hoitaa vaihtoihin liittyvät hallinnolliset asiat ja auttaa sinua hakuun liittyvissä kysymyksissä. 

Työharjoittelu

Ammatilliseen tutkintoon sisältyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollista suorittaa ulkomailla. Kysy oppilaitoksestasi mitä vaihtoehtoja sinulle on tarjolla. Jos opiskelet ammattiin oppisopimuksella, käänny oppisopimustoimistosi puoleen.

Mitä minun on hyvä tietää opiskelusta Suomessa?

Suomeen opiskelemaan saapuvan on hyvä tietää myös opiskelija-asumisesta, opintojen rahoituksesta, suomalaisen tutkinnon tunnustamisesta muissa Pohjoismaissa sekä asioista, jotka alaikäisten tulee ottaa huomioon. Olemme keränneet tietoa näistä sivulle Opas: opiskelu Suomessa.

Haluatko suorittaa toisen asteen opintoja toisessa Pohjoismaassa?

Alla listatuilta sivuilta löydät tietoa toisen asteen koulutuksesta ja siihen hakemisesta muissa Pohjoismaissa.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.