Suomeen muuttajan muistilista

Suomeen muuttajan muistilista
Tässä tekstissä kerrotaan, minkälaisia järjestelyjä Suomeen muuttaminen vaatii ja mitä sinun tulee tehdä Suomeen saapuessasi. Järjestelyt riippuvat muun muassa siitä, onko kyseessä tilapäinen vai vakinainen muutto.

Muuttoilmoitus ja väestörekisteröinti Suomessa

Lue lisää sivulta Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa.

Työntekijät

Sosiaaliturva

Lue työntekijöitä koskevista säännöistä sivulta Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn.

Opiskelijat

Opiskelijat saavat Suomessa opiskellessaan opintotukensa edelleen kotimaastaan. Tietoa opiskelijoiden terveydenhuollosta löytyy sivulta Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa.

Jos opiskelija tekee opiskelujensa ohessa töitä, hänellä on yleensä oikeus työskentelymaan sosiaaliturvaan, jos  kyseisen maan työskentelyn vähimmäisehdot täyttyvät. Sama vaatimus koskee tutkijoita ja apurahan saajia, jotka tutkimustyön ohella työskentelevät ja saavat tästä työstä palkkaa.

Lähetetyt työntekijät

Toisesta Pohjoismaasta Suomeen lähetetyillä työntekijöillä säilyy oikeus sosiaaliturvaan kotimaastaan. Lisätietoja saa kotimaan sosiaalivakuutuslaitokselta.

Tilapäisesti Suomessa oleskelevat

Tilapäisesti Suomessa ilman töitä oleskelevilla henkilöillä ei ole oikeutta Kelan etuuksiin. He voivat kuitenkin saada Suomessa oleskellessaan sairaanhoitoa.

Lue lisää oikeudesta terveyspalveluihin Suomessa.

Eläkeläiset

Verotus

Jos työskentelet Suomessa oleskellessasi, saat verokortin sen kunnan verotoimistosta johon muutat. Opiskelijat, jotka eivät työskentele, eivät tarvitse verokorttia.

Verokorttia varten tarvitset henkilötunnuksen. Tilapäisen oleskelun ollessa kyseessä (esim. kesätyö) saat väliaikaisen henkilönumeron, jonka saat verokorttia hakiessasi. 

Muista ilmoittaa ulkomaan tulosi myös kotimaasi verottajalle. Kotimaasi veroviranomaiset neuvovat muuttotilanteessa veroilmoituksen tekoon liittyvissä kysymyksissä. 

Myös Pohjoismainen veroportaali sisältää hyödyllistä tietoa verotuksesta eri Pohjoismaissa kaikkien viiden maan kielillä. Portaalissa on otettu huomioon erilaiset muuttotilanteet ja tietoa löytyy tapauskohtaisesti opiskelijoille, työntekijöille ja eläkeläisille sekä niille, joilla on varoja toisessa Pohjoismaassa. Portaalin kohdassa Usein esitetyt kysymykset voi myös itse esittää kysymyksiä eri Pohjoismaiden verohallintojen asiantuntijoille.

Työttömyyskassa

Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että työntekijät kuuluvat aina työskentelymaansa työttömyyskassaan. Et siis voi jatkaa kuulumista kotimaasi työttömyyskassaan, jos olet muuttanut työn perässä Suomeen.

Muuttaessasi ota suoraan yhteyttä uuden asuinmaasi alakohtaiseen työttömyyskassaan.

Lisätietoa näet sivulta Ammattiliitot Suomessa.

Aiempien vakuutuskausien siirtäminen toiseen maahan

Varmistaaksesi työttömyysturvasi myös uudessa kotimaassa ja estääksesi turhan kaksinkertaisen vakuuttamisen voit siirtää työhistoriasi mukanasi uuteen maahan. Vakuutuskausia siirretään työttömyyskassasta tai kotimaasi sosiaalivakuutuslaitoksesta saatavalla U1-lomakkeella. Vastaavaa lomaketta tarvitaan palattaessa työskentelyn jälkeen kotimaahan.

Lisätietoja saat kotimaasi työvoima- ja sosiaalivakuutuslaitokselta sekä työttömyyskasssasta. 

Oikeus eri maissa hankittujen vakuutus- ja työskentelykausien yhteen laskemiseen koskee sekä työntekijöitä että itsenäisiä ammattiharjoittajia.

Työtön työnhakija

EU- tai ETA-maassa työttömäksi jääneet työttömät työnhakijat voivat tulla Suomeen työnhakuun enintään kolmeksi kuukaudeksi lähtömaansa työttömyyskorvauksen turvin. Tätä varten tarvitaan lähtömaasta saatu lomake U2. Henkilö kuuluu työnhaun ajan sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa hän on viimeksi työskennellyt. Samanaikaisesti ei voi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Lisätietoja saat kotimaasi työvoima- ja sosiaalivakuutuslaitokselta sekä työttömyyskasssasta.

Muuta huomioitavaa

Uuteen asuinmaahan vietäviä muuttotavaroita koskeviin kysymyksiin vastaavat Suomen tulliviranomaiset. EU:n sisällä muuttotavaroiden osalta vallitsee vapaa liikkuvuus eikä niitä siten tarvitse ilmoittaa tulliin.

Auton maahantuontia ja rekisteröintiin liittyviä tarkempia tietoja toimenpiteistä ja tullimaksuista saat tullilta. Toisessa Pohjoismaassa myönnetty ajokortti kelpaa myös Suomessa.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.