Guide: flytte til Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige
På denne siden kan du lese om hvilke forberedelser som skal til når du flytter til Finland, og hva du må gjøre når du kommer til landet. Hva som må ordnes, avhenger blant annet av om det dreier seg om midlertidig eller permanent flytting.

Denne flytteguiden inneholder informasjon som kan være nyttig når du planlegger å flytte til Finland. Hvis du flytter til Finland, må du melde fra om flyttingen til flere instanser. I tillegg kan flyttingen ha innvirkning på trygdeytelser, helsetjenester og skatt. Her finner du også informasjon om rett til opphold og arbeid, om bolig, språkkurs og innføring av flyttegods, bil og kjæledyr til Finland.

Hvis du flytter til Finland på grunn av jobb eller studier, bør du også se på disse guidene.

Rett til opphold og arbeid i Finland

Nordiske statsborgere trenger ikke oppholds- eller arbeidstillatelse i et annet nordisk land. For statsborgere fra EU- og EØS-land utenfor Norden samt andre land finnes det imidlertid visse vilkår. Les mer på siden Rett til opphold og arbeid i Finland.

Flyttemelding og folkeregistrering i Finland

Les mer om å melde flytting på siden Melding av flytting og folkeregistrering i Finland.

De som flytter permanent til Finland, får finsk personnummer når de har meldt flytting. I enkelte tilfeller kan også personer som oppholder seg midlertidig i Finland, få finsk personnummer. Les mer på siden Personnummer i Finland.

Trygd og helsetjenester

Flytting til utlandet skal alltid meldes særskilt til trygdemyndigheten i landet du drar fra. Hvis det dreier seg om permanent flytting, er det lurt å melde flytting også til Folkpensionsanstalten (FPA).

Mer informasjon om hvilket lands trygdesystem du tilhører når du flytter til utlandet, finner du på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Informasjon om bostedsbaserte og arbeidsbaserte trygdeytelser i Finland finner du på siden Finske trygdeytelser. Informasjon om helsetjenester finner du på siden Rett til helsetjenester i Finland. Informasjon om arbeidsledighetsforsikring finner du på siden Finske dagpenger ved arbeidsledighet. 

Skatt

Du finner informasjon om skatt på siden Skatt i Finland. Også den nordiske skatteportalen Nordisk eTax inneholder nyttig informasjon om beskatning i de nordiske landene. 

Bolig

Informasjon om boligtyper, å finne en bolig og bostøtte finner du på siden Bolig i Finland.

Annet

Under finner du informasjon om å ta med seg flyttegods, kjæledyr og bil samt om språkkurs, banktjenester og ulike avtaler.

Flyttegods og kjæledyr

Svar på spørsmål om flyttegods finner du på siden Tollregler i Finland. Informasjon om å reise med kjæledyr finner du på siden Reise med hund eller katt til Finland.

Bil og førerkort

Spørsmål om innføring og registrering av bil behandles på siden Kjøretøy i Finland.

Et førerkort utstedt i et annet nordisk land er også gyldig i Finland. Les mer på siden Førerkort i Finland.

Språkkurs i Finland

Kurs i finsk for begynnere og viderekomne arrangeres over hele Finland, for eksempel på de såkalte arbeider- og medborgerinstituttene som finnes i nesten alle finske kommuner. Les mer på siden Språkkurs i Finland.

Bankkonto og boliglån

Informasjon om å åpne bankkonto og om boliglånsforsikring finner du på siden Bankkonto i Finland.

Kjøp av varer og tjenester

Informasjon om telefon- og internettabonnementer samt strømavtaler finner du på siden Kjøp av varer og tjenester i Finland.

Flytte fra et annet nordisk land?

Hvis du skal flytte til Finland fra et annet nordisk land, bør du også se på guidene våre om å flytte fra et land.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.