Guide: Flytta till Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige
Här hittar du information om vilka förberedelser som krävs när du ska flytta till Finland och vad du ska göra när du kommer till Finland. Vad som behöver ordnas beror bland annat på om du ska flytta tillfälligt eller permanent.

Guiden innehåller information som är bra att veta när du planerar att flytta till Finland. Om du flyttar till Finland bör du informera olika instanser om flytten. Dessutom kan flytten till Finland påverka sociala förmåner, hälso- och sjukvård samt beskattning. Sidan innehåller också information om uppehålls- och arbetstillstånd, boende, språkkurser samt införsel av flyttgods, bil och sällskapsdjur till Finland.

Om du ska flytta till Finland för att jobba eller studera, kolla även följande guider:

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Om du är medborgare i ett nordiskt land behöver du varken uppehålls- eller arbetstillstånd i ett annat nordiskt land. För medborgare i icke-nordiska EU- och EES-länder samt övriga länder finns det dock vissa villkor. Läs mer på sidan Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland.

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Läs mer om att anmäla flytt på sidan Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland.

Om du flyttar permanent till Finland får du en finsk personbeteckning efter flyttanmälan. I vissa fall kan även du som vistas tillfälligt i Finland få en finsk personbeteckning. Läs mer på sidan Personbeteckning i Finland.

Social trygghet och hälso- och sjukvård

När du flyttar utomlands ska du alltid anmäla det till socialförsäkringsmyndigheten i landet du flyttar från. Vid permanent flytt är det också bra att anmäla ändringen till Folkpensionsanstalten (FPA).

Mer information om vilket lands sociala trygghet du omfattas av hittar du på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Information om de finska bosättnings- och arbetsbaserade sociala trygghetsförmånerna hittar du på sidan Finska sociala förmåner. Information om hälso- och sjukvårdstjänster hittar du på sidan Rätt till vårdtjänster i Finland. Information om arbetslöshetsförsäkring hittar du på sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Beskattning

Information om den finska beskattningen hittar du på sidan Skatt i Finland. Även den nordiska skatteportalen Nordisk eTax innehåller nyttig information om beskattning i de olika nordiska länderna. 

Boende

Information om olika boendeformer, bostadssökande och bostadsbidrag hittar du på sidan Boende i Finland.

Annat att tänka på

Nedan hittar du information om att ta in flyttgods, husdjur och bil samt om språkkurser, bankärenden och olika abonnemang.

Flyttgods och husdjur

Information om flyttgods hittar du på sidan Tullbestämmelser i Finland. Information om att resa med husdjur hittar du på sidan Resa med hund eller katt till Finland.

Bil och körkort

Information om import och registrering av bil hittar du på sidan Bil i Finland. 

Ett körkort som utfärdats i ett annat nordiskt land gäller även i Finland. Läs mer på sidan Körkort i Finland.

Språkkurser i Finland

Nybörjar- och fortsättningskurser i finska anordnas över hela landet på exempelvis arbetar- och medborgarinstituten, som finns i nästan alla kommuner i Finland. Läs mer på sidan Språkkurser i Finland.

Bankkonto och bolån

Information om att öppna bankkonto och säkerhet för bolån hittar du på sidan Bankkonto i Finland.

Köp av varor och tjänster i Finland

Information om mobiltelefon- och internetabonnemang samt elavtal hittar du på sidan Köp av varor och tjänster i Finland.

Flyttar du från ett annat nordiskt land?

Om du ska flytta till Finland från ett annat nordiskt land, kolla in våra guider om att flytta från landet.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.