Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa
Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelu- tai työlupaa toisessa Pohjoismaassa. Pohjoismaiden ulkopuolisten EU- ja Eta-maiden sekä muiden maiden kansalaisille tiettyjä ehtoja kuitenkin on.

Pohjoismaiden kansalaiset 

Pohjoismaiden kansalaisilla on oikeus asua ja työskennellä muissa Pohjoismaissa ilman oleskelu- ja työlupaa. Jos oleskelu Suomessa jatkuu yli vuoden, tulee henkilön kuitenkin pääsääntöisesti kirjautua Suomen väestörekisteriin pysyvästi Suomessa asuvaksi. Lisätietoa väestörekisteröinnistä Suomessa löytyy osiosta Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa.

Pohjoismaiden ulkopuolisen EU:n ja Eta-maiden kansalaiset

Muiden EU-maiden sekä Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa tai työlupaa Pohjoismaissa, mutta oleskeluoikeus on kuitenkin rekisteröitävä, mikäli oleskelu kestää yli kolme kuukautta. Muiden EU-maiden sekä Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisten rekisteröinti suoritetaan Suomessa Maahanmuuttovirastossa. Lisätietoja Maahanmuuttovirastolta.

EU:n kansalaisen perheenjäsenen, joka ei ole EU:n kansalainen, on haettava poliisilta oleskelukortti. Lisätietoja Maahanmuuttovirastolta.

Muiden maiden kansalaiset

Muiden kuin edellä mainittujen maiden kansalaisten tulee hakea oleskelulupaa aikoessaan muuttaa Suomeen työskennelläkseen.

Oleskelulupaa työn perusteella haetaan ensisijaisesti ulkomailla Suomen edustustosta, Suomessa Maahanmuuttovirastolta.

Oleskelulupa Suomeen voidaan myöntää Suomeen haluaville EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tuleville myös muulla kuin työnteon perusteella. Muita perusteita ovat esimerkiksi perheside ja opiskelu. Myös useimpiin muihin kuin työn perusteella myönnettyihin oleskelulupiin sisältyy työnteko-oikeus.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.