Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Svårigheter för tredjelandsmedborgare att gränspendla i Greater Copenhagen

Både Sverige och Danmark har reglerat att uppehållstillstånd inte kan utges med stöd av arbetstillstånd i det andra landet. En person från ett land utanför EU (”tredjelandsmedborgare”) som har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige kan inte få arbete på den danska sidan i Greater Copenhagen. Därtill kan inte en medborgare från ett icke-EU-land som har samma tillstånd i Danmark flytta över till den svenska sidan. Då går det danska uppehålls- och arbetstillståndet förlorat.


Det finns idag undantag (Lov om ændring av udlændingeloven og kildeskatteloven, Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscentret European Spallation Source (ESS) i Sverige) genom en dansk särlagstiftning, vilken trädde i kraft januari 2017) som möjliggör för gruppen tredjelandsmedborgare som är anställda eller knutna till forskningsanläggningen ESS i Lund att bosätta sig i Danmark även om de arbetar i Sverige.

Vidare upplyser det danska Udlændinge- og Integrationsministeriet om att ”en tredjelandsstatsborger med bopæl i et andet land end Danmark, fx Sverige, kan få arbejdstilladelse til Danmark som grænsependler, hvis vedkommende opfylder betingelserne i den danske udlændingelov for at få en arbejdstilladelse efter en af de eksisterende danske erhvervsordninger”.

Tietoja

Sarjanumero
19-028
Maat
Danmark
Sverige
Aihealue
Arbetsmarknad
Maa, joka voi ratkaista asian?
Norden
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä

Både Sverige och Danmark har reglerat att uppehållstillstånd inte kan utges med stöd av arbetstillstånd i det andra landet. En person från ett land utanför EU (”tredjelandsmedborgare”) som har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige kan inte få arbete på den danska sidan i Greater Copenhagen. Därtill kan inte en medborgare från ett icke-EU-land som har samma tillstånd i Danmark flytta över till den svenska sidan. Då går det danska uppehålls- och arbetstillståndet förlorat.

Det finns idag undantag (Lov om ændring av udlændingeloven og kildeskatteloven,  Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscentret European Spallation Source (ESS) i Sverige) genom en dansk särlagstiftning, vilken trädde i kraft januari 2017) som möjliggör för gruppen tredjelandsmedborgare som är anställda eller knutna till forskningsanläggningen ESS i Lund att bosätta sig i Danmark även om de arbetar i Sverige.

Vidare upplyser det danska Udlændinge- og Integrationsministeriet om att ”en tredjelandsstatsborger med bopæl i et andet land end Danmark, fx Sverige, kan få arbejdstilladelse til Danmark som grænsependler, hvis vedkommende opfylder betingelserne i den danske udlændingelov for at få en arbejdstilladelse efter en af de eksisterende danske erhvervsordninger”. 

Esimerkki

Patricia från USA söker en tjänst som forskare vid Lunds Universitet. Hon och hennes medföljande man vill helst bo i en storstad och eftersom de båda reser mycket i sina arbeten vill de bo nära en internationell flygplats. Men de har fått besked att det inte är möjligt för henne att bo i Köpenhamn och pendla till Lund eftersom hennes svenska anställning inte berättigar till uppehållstillstånd i Danmark. 

Keitä asia koskee?

Personer som kommer ifrån länder utanför EU och EES som bor/vill bo på den ena sidan i Greater Copenhagen och arbeta på den andra sidan av Öresundet. Medföljande tredjelandsmedborgare är en grupp som också kan drabbas.

Företag och offentliga verksamheter som söker arbetskraft får inte möjlighet att anställa tredjelandsmedborgare från andra sidan Öresundet (undantag nämndes i kapitlet beskrivning av hindret).

Det finns en stor outnyttjad arbetskraftsreserv i Öresundsregionen som skulle kunna användas ifall detta gränshinder skulle lösas. Copenhagen Economics uppskattade i en studie i 2012 att ca. 50 000 icke-EU-medborgare är bosatta i Skåne. Av dessa tillhörde cirka 30 000 arbetskraften.

Dessutom omfattar problemet inte bara Öresundsregionen utan också hela Norden, då det inte heller är möjligt för tredjelandsmedborgare att gränspendla mellan de övriga nordiska länder.

Ratkaisuehdotus

Att hitta en lösning på problematiken är svårt i kontexten öresundspendlare eftersom en person som har ett uppehållstillstånd för arbete i ett EU-land har inte rätt att bosätta sig/arbeta i ett annat EU-land.

En möjlig lösning skulle vara att Danmark utökar möjligheten för tredjelandsmedborgare att få arbetstillstånd som gränspendlare.  Detta kunde göras genom att den så kallade positivlistan skulle omfatta alla tredjelandsmedborgare (oavsett yrkesbakgrund och beloppsgränser) som är bosatta i den svenska delen av Greater Copenhagen -samarbetet (Skåne, Halland, Blekinge). Pendlandet från Sverige till Danmark har de senaste åren varit avsevärt större än omvänt, och denna åtgärd eller en annan lämplig lösning skulle avhjälpa den aktuella situationen. Det vore önskvärt att Sverige skulle införa samma praxis, emellertid finns det för närvarande över huvud taget inte någon möjlighet för tredjelandsmedborgare bosatta i Danmark att gränspendla till Sverige (förutom lex ESS-undantaget).

Viimeksi tarkistanut
Udlændinge- og Integrationsministeriet 14.12.2018 Sverige / Justitiedepartementet Sverige 4.5.2018
Ota yhteyttä