312. Ola Elvestuen (Svar på replik)

Tietoja

Speech type
Vastauspuheenvuoroon annettu vastaus
Speech number
312
Person
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Mitt svar er ikke annet enn at jeg er helt enig. Jeg tror at selv om det er nasjonale beslutninger, har vi stor nytte av å lære av hverandres erfaringer, også fordi det juridiske og politikken er så forskjellig innenfor de nordiske landene. Så jeg mener at også på et nordisk nivå vil vi kunne ha en fordel av å jobbe videre med dette temaet.