16.5.
Pohjoismaiset kansainvälisen ympäristörikollisuuden vastaiset panostukset, mietintö jäsenehdotuksesta, A 1942/UHN, varauma

326
Simon Holmström
Puheenvuoro

Herr president! En stor del av den ekologiska krisen beror på svag miljölagstiftning, men en ofta glömd aspekt är att mycket förstörelse redan sker i strid med gällande lagstiftning.