Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Förenklad process kring tull och deposition i samband med tillfällig överförsel av varor

Generellt i alla länder gäller att de varor som förs in i ett land till försäljning är momsbelagda och i vissa fall även belagda med avgifter. Det är tullens uppgift att säkerställa att dessa pengar tillfaller den egna staten. EU och därmed Sverige har frihandelsavtal med de flesta länder, därmed ingen tull, men i vissa fall andra importavgifter. Åland har sedan 1995 ett undantag inom ramen för Finlands anslutningsavtal med EU som innebär att Åland betraktas som tredje land ur skattehänseende, liknande förhållande som Norge i relation till EU. Den åländska skattegränsen möjliggör tax free-handel till havs. Det här får bland annat konsekvensen att moms ska deklareras och erläggas i samband med export/import till Åland. Förfarandet föranleder merarbete för företagen som verkar på- eller bedriver handel med Åland.

Tietoja

Sarjanumero
24-035
Maat
Åland
Aihealue
Skatt och finans
Tila
Kesken
Rajaesteneuvoston priorisoima
Kyllä

Gränshinderrådets arbete med frågan/kommentarer från berörda regeringar 

Landskapsregeringen utreder frågan genom jurister på finansavdelningen som menar att en potentiell lösning kräver ett förändrat förfarande från den svenska samt den finska tullen. Dialog med respektive tullmyndighet är initierad. Det finns också beredskap att lyfta frågan med den svenska generalkonsuln på Åland för att få hjälp i dialogen med svenska myndigheter om det behövs, förstås i tillägg till den hjälp man kan få att lyfta frågan i Sverige genom Gränshinderrådets svenska representant.

Viimeksi tarkistanut
Enheten for rättsliga och internationella frågor, Ålands landskapsregering 31.10.2023