Pinngoritaleriffk, Grönlannin luontoinstituutti

Grönlannin luontoinstituutti perustettiin vuonna 1995. Tarkoituksena oli luoda tieteellinen perusta luonnon monimuotoisuuden kestävälle käytölle ja suojelulle.

Kuluneiden 10 vuoden ajan instituutti on tehnyt melkoisen työn kaupallisten lajien tilanteen dokumentoimiseksi.

Uusi tieto on usein ollut jyrkässä ristiriidassa yhteiskunnan perinteisten käsitysten kanssa. Grönlannin aluevesien hankalien maantieteellisten ja fyysisten olosuhteiden vuoksi tavoitteiden saavuttaminen on ollut nuorelle instituutille melkoinen haaste.

Meriympäristö ja meren ekosysteemi ovat koko Grönlannin yhteiskunnan elinhermo, mutta nyt meren elävien luonnonvarojen käyttö on johtanut Grönlannin tienhaaraan.

Kalastus on talouden selkäranka, mutta kulttuurin sanelemana merilintuja ja merinisäkkäitä pyydetään edelleen liikaa.

Luontoinstituutin laadukas ja riippumaton tutkimustyö, joka nyt on tärkeiden päätösten pohjana Grönlannissa, auttaa suojelemaan meriympäristöä, mutta samalla se myös auttaa säilyttämään hienoa grönlantilaista merikulttuuria.

Laitoksen pioneerityö merilintujen ja merinisäkkäiden suojelemiseksi on tärkein peruste sen luonto- ja ympäristöpalkintoehdokkuudelle.