Høringsudkast: Nordisk samarbejdsprogram for regional udvikling og planlægning 2025–2030

20.03.24 | Consultation
MR-R’s forslag til nyt samarbejdsprogram 2025-2030 udstikker de politiske rammer, prioriteter og mål for det nordiske samarbejde om regionaludvikling og fysisk planlægning over de kommende år. Fokus er på at bidrage til Vision 2030 og fremme et grøn, konkurrencedygtigt og socialt holdbart Norden.

Upplýsingar

Frestur
fös, 26/04/2024 - 11:59 EH
Organizations

Det nordiske samarbejde om regionaludvikling og fysisk planlægning har grundlæggende til formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i hele Norden. Samarbejdsprogrammet 2025-2030 for det nordiske samarbejde om regionaludvikling og fysisk planlægning skal blandt andet bidrage til at løse fælles udfordringer, skabe ny viden og udveksle erfaringer mellem de nordiske landes regeringer for at fremme et grønt, konkurrencedygtigt og socialt holdbart Norden.  

 

Det nordiske samarbejde om regionaludvikling og fysisk planlægning vil i perioden frem mod 2030 fokusere på at fremme en grøn omstilling, der skaber udvikling, muligheder og lokal nytte på tværs af de nordiske regioner og lokalområder. Samarbejdet vil også fokusere på at styrke de nordiska regioners konkurrence- og modstandskraft, ikke mindst i lyset af den geopolitiske situation, samt fremme grænseregionalt samarbejde og grænseoverskridende integration og løsninger. Endelig vil samarbejdet fokusere på at fremme gode og trygge levevilkår i hele Norden, både i hverdag og krise.  

 

For at opnå målet om en grøn, konkurrencedygtig og socialt holdbar samfundsudvikling på tværs af Norden, kræves løsninger, som bygger på regionale styrker og lokal tilpasningsevne, og som styrker tillid og samarbejde mellem alle dele af Norden.  

 

Samarbejdsprogrammet for nordisk samarbejde om regionaludvikling og fysisk planlægning vil søge at skabe tydelig merværdi for de nordiske lande på nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Se høringsudkast