Delta i undersøkelsen om biologisk mangfold - og la din stemme bli hørt

Det tar kun 10 minutter av din tid – men kan gjøre en forskjell for planeten!

Din mening er viktig – slik brukes svaret ditt

Svarene dine vil bli brukt til å formulere krav til de internasjonale forhandlingene om globale mål for biologisk mangfold. Kravene vil bli presentert for forhandlingene i FN og de nordiske regjeringene i løpet av våren 2021. Sluttforhandlingene av de nye målene for konvensjonen om biologisk mangfold finner sted høsten 2021.

Hensikten med undersøkelsen er å vise hva som er viktig for ungdom i Norden, og legge press på forhandlerne om ambisiøse nye mål for å beskytte det biologiske mangfoldet.

Hvem kan delta?

Undersøkelsen er åpen for personer mellom 13 og 30 år i alle de nordiske landene, i februar 2021.

Hvem står bak undersøkelsen?

Undersøkelsen er laget av unge, miljøengasjerte nordboere som er organisert i NYBN (Nordic Youth Biodiversity Network), støttet av Nordisk råd, Nordisk ministerråd og WWF Danmark.

Hva skjer nå?

Besvarelsene på undersøkelsen vil bli sammenstilt og skal brukes som grunnlag for et ”posisjonspapir”, det vil si en liste med krav til de internasjonale forhandlingene om biologisk mangfold, Post2020 Global Biodiversity Framework. Kravlisten skal utformes skriftlig av en redaksjonsgruppe, sendes ut til nordiske ungdomsorganisasjoner for vurdering, og til slutt debatteres i et digitalt møte senere i vår. Alle er velkommen til dette møtet.

Hvordan når svarene mine frem til forhandlerne?

Når det er enighet om en kravliste fra ungdom i Norden, et såkalt ”posisjonspapir”, vil denne listen bli lagt frem for de fem nordiske miljøministrene og forhandlerne.Det er rom for et opinions- og forankringsarbeid i vår og i sommer, der kravlisten kan diskuteres i offentligheten.  Når tiden er inne for sluttforhandlinger på det internasjonale toppmøtet, vil en nordisk ungdomsdelegasjon delta som observatører. Ungdomsdelegasjoner med representanter fra alle de nordiske landene vil fremføre sine krav for forhandlerne på toppmøtet.

Vil du ha mer kunnskap om biodiversitetskrisen?

Synes du at dette virker viktig og interessant, men føler at du trenger mer kunnskap? For å gjøre det lettere for ungdom å delta i prosessen har det nordiske samarbeidet laget et verktøy for kunnskap og innflytelse. Materiellet oppsummerer den seneste forskningen og omfatter en rekke viktige spørsmål av betydning for den nye globale avtalen om biologisk mangfold. Verktøyet er utviklet i samarbeid med Verdens naturfond, WWF Danmark. Hvem som helst kan laste ned verktøyet gratis. Det finnes på alle de nordiske språkene og på engelsk.