Innehåll

19.11.20 | Nyhet

Åben digital debat mellem samarbejdsministrene om COVID-19 og Norden

Den aktuelle krise har sat de nationale myndigheder, sundhedsvæsener, erhverv og enkeltpersoner i Norden under et enormt pres. COVID-19 krisen har også påvirket det nordiske samarbejde. Derfor og som en del af Danmarks, Færøernes og Grønlands formandskab i Nordisk Ministerråd 2020 invit...

29.10.20 | Nyhet

Bertel Haarder från Danmark ny president i Nordiska rådet

Bertel Haarder från Danmark har valts till president för Nordiska rådet för 2021. Nordiska rådets presidium valde honom till president på ett digitalt möte på torsdagen. Annette Lind från Danmark valdes till vicepresident.

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklaration

Uttalande om behovet av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden

Uttalande från Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur om behov av initiativ för att minska de sociala och kulturella konsekvenserna av gränsstängningarna för medborgarna i Norden.

29.01.20 | Information

Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete

Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde, och är en del arbetet med att nå statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. I och med Gränshinderrådets förnyade mandat ...