Innehåll

13.09.19 | Nyhet

Vanligt folk i fokus när gränshindren ska bort

Det ska vara gnisselfritt för vanliga människor att pendla över gränserna eller flytta till ett annat nordiskt land. Med den målsättningen tar Magdalena Demnert plats i Gränshinderrådet för Sverige.

03.09.19 | Nyhet

Förslag: Stärk nordiska samarbetet inom samhällssäkerhet

Nordiska rådets presidium vill stärka det nordiska samarbetet kring samhällssäkerhet. Presidiet har godkänt ett strategidokument med flera förslag på områden där samarbetet inom samhällssäkerhet kan fördjupas. Strategin går nu till vidare behandling på Nordiska rådets session i oktober....

Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Tomis historia
Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Mikkels historia
25.04.19 | Information

Om gränshinder i Norden

Det ska gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man ska behöva riskera att hamna mellan stolarna eller hindras av oklara lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar alla parter. Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden handlar om...