Innehåll

10.04.19 | Nyhet

Minskad byråkrati underlättar Norgeflytt

Många nordbor som sökt sig till Norge för att jobba eller studera har upplevt kraven för folkbokföring som ett gränshinder. Efter påtryckningar från Gränshinderrådet lättar nu norska skattemyndigheten på kraven.

07.02.19 | Nyhet

Nordborna skall bli ännu mer mobila

Fri rörlighet är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet, och nu ska det bli ännu lättare att flytta till ett annat nordiskt land för att jobba, vara företagare, studera eller bara leva. Bland annat de målsättningarna finns med i den handlingsplan för mobilitet i Norden som de nord...

Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Tomis historia
Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Mikkels historia
25.04.19 | Information

Om gränshinder i Norden

Det ska gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man ska behöva riskera att hamna mellan stolarna eller hindras av oklara lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar alla parter. Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden handlar om...