Innehåll

23.10.19 | Nyhet

19 gränshinder avskaffade

Fortfarande händer det att människor kommer i kläm mellan regelverken när de flyttar från ett nordiskt land till ett annat. Men de senaste 18 månaderna har det nordiska Gränshinderrådet kunnat checka av 19 hinder för den fria rörligheten som lösta.

13.09.19 | Nyhet

Vanligt folk i fokus när gränshindren ska bort

Det ska vara gnisselfritt för vanliga människor att pendla över gränserna eller flytta till ett annat nordiskt land. Med den målsättningen tar Magdalena Demnert plats i Gränshinderrådet för Sverige.

Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Tomis historia
Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Mikkels historia
25.04.19 | Information

Om gränshinder i Norden

Det ska gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man ska behöva riskera att hamna mellan stolarna eller hindras av oklara lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar alla parter. Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden handlar om...