Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Nordens dag 2024

Photographer
norden.org
Den 23. marts er det Nordens dag, hvor vi fejrer det ældste regionale politiske samarbejde i verden. I hele uge 12 vil vi have arrangementer i de nordiske lande, som alle omhandler vigtige emner for regionen.

Arrangementer

I løbet af ugen vil vi have 6 arrangementer i Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland og Færøerne. Læs mere om hvert arrangement nedenfor.

Mandag 18.03.

09:00 - 10:30 (CET) - Sverige

Framtidens fria rörlighet i Norden – hur ska den se ut?

Fri rörlighet är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet och en win-win-situation för alla nordiska länder. En fungerande mobilitet stimulerar våra samhällsekonomier och ökar vårt välstånd. Men hur ser det ut med den fria rörligheten i framtidens Norden?

Tirsdag 19.03.

09:30 - 12:00 (CET) - Danmark

Klimatræthed – hvordan får vi kickstartet klimabevidstheden igen? 

Vi får besøg af gymnasieelever fra Norden, som vi sammen skal finde grønne løsninger med. Vi viser senere en video fra dagen.   

Torsdag 21.03.

08:30 - 09:30 (CET)- Norge

Kunstig intelligens og demokrati

Nordisk samarbeid er viktigere enn noensinne. Hva betyr teknologirevolusjonen vi står overfor for våre demokratier?

16:30 - 18:00 (GMT) - Island

Navigating Nordic Futures: Strengthening Cooperation for Peace and Security

Hvordan kan de nordiske lande i fællesskab sikre fred, menneskerettigheder og sikkerhed? Hvilken rolle spiller forstærket samarbejde for at sikre stabilitet i turbulente tider? Vær med til at undersøge konsekvenserne af en bredere revurdering af det nordiske samarbejde.

Fredag 22.03.

09:30 - 12:30 (GMT +2) - Finland

Norden – starkare tillsammans

Hvordan har vi det i en verden overskygget af både klimakrisen og den nuværende sikkerhedssituation? Hvordan ser vores integritet og sammenhængskraft ud, og kan kultur og de nordiske værdier spille en mere synlig rolle i at opbygge modstandskraft i vores samfund? 

Lørdag 23.03.

14:00 - 16:30 (CET) - Færøerne

Ung i Norden

På Færøerne fejrer vi Nordens dag med et event der sætter fokus på nordisk samarbejde, set fra en ung vinkel. De rekommandationer, som nordens unge vedtog på Ungdommens Nordiske Råds efterårsmøde i Oslo i 2023 vil danne grundlag for dagens hovedemner.

Helsingforsaftalen - populært kaldet den nordiske grundlov

På Nordens dag markerer vi det det Nordiske samarbejde, som omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.

Samarbejdet blev gjort officielt gennem Helsingforsaftalen - populært kaldet den nordiske grundlov. Samarbejdet blev skabt i årene efter 2. verdenskrig, blandt andet med det formål, at de nordiske lande sammen skal skabe tryghed og bevare demokrati og fred.

Samarbejdet er i årenes løb vokset og håndterer i dag mange politiske områder, med det formål at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.

Lær mere om Nordisk Dag og nordisk samarbejde

Se alle live-udsendelserne her