Företag på Grönland

Foto: Fiskleverans på Brættet, Nuuk, Grönland
Fotograf
Mats Bjerde
Här kan du läsa om att starta företag på Grönland, inbegripet rekrytering, försäljning och handel.

Starta företag

På Norden Business hittar du information om hur du startar och driver företag samt rekryterar medarbetare i Norden. Här får du också information om hur du säljer eller handlar varor på en annan nordisk marknad eller hur du anställer medarbetare i ett annat nordiskt land.

Starta företag på Grönland

Om du vill starta företag på Grönland kan du hitta information på det grönländska självstyrets näringsportal Erhvervsportalen.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om att starta eller driva företag i Danmark kan du kontakta Grönlands självstyre.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.