Nordens institut på Åland (NIPÅ)

Institutets uppgift är att stärka det åländska kulturlivet, främja Ålands aktiva deltagande i nordiskt samarbete och utveckla samarbetet mellan Åland och de övriga nordiska länderna på det allmänkulturella området.

Information

Postadress

Köpmansgatan 4
AX-22100 Mariehamn

Contact
Telefon
+358 18 25 000 (vx)
Kontakt