Nordens institut i Grönland (NAPA)

Nordens institut i Grönland är ett av Nordiska ministerrådets viktigaste instrument för att genomföra de politiska prioriteringarna i det nordiska kultursamarbetet 2013-2020. Nordens institut i Grönland är en synlig aktör på den grönländska och nordiska konst- och kulturscenen och medverkar till att stimulera de nordiska intressena i Grönland. NAPA beviljar bidrag till projekt som stimulerar ett tillgängligt och involverande kulturliv och som sätter fokus på det grönländska kulturarvet. NAPA bidrar till att barn och unga har en central plats i det nordiska samarbetet.

Information

Postadress

Postbox 770 DK-3900 Nuuk

Contact
Telefon
+299 32 47 33
E-post