Nordisk Energiforskning

Nordisk Energiforsknings (NEF) huvudmål är att understöda det nordiska energisamarbetet. NEF finansierar och främjar det nordiska samarbetet, skapar forskningsbaserat grundlag för energipolitiska beslut samt är en länk mellan industri, forskning och policy aktörer. NEF har ett speciellt fokus på hållbara och konkurrenskraftiga energilösningar. Institutionen arbetar även europeiskt. NEF är placerat i Norge.

Information

Postadress

Nordisk Energiforskning
Stensberggata 25 NO-0170 Oslo

Contact
Telefon
+47 47 61 44 00

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities