Nordisk kulturkontakt (NKK)

Nordisk kulturkontakt är ett av Nordiska ministerrådets viktigaste instrument för att genomföra de politiska prioriteringarna i det nordiska kultursamarbetet. Nordisk kulturkontakt utgör en central nordisk mötesplats med målet att stärka den nordiska språkliga och kulturella närvaron i Finland och i det övriga Norden. Organisationen bidrar till fortsatt förnyelse av det nordiska och det nordisk-baltiska kultursamarbetet med hjälp av stödprogram, och profilerar det nordiska kultursamarbetet såväl i Norden som internationellt.

Information

Postadress

PB 231
00171 Helsingfors