Nordisk kulturkontakt (NKK)

Nordisk kulturkontakt är ett av Nordiska ministerrådets viktigaste instrument för att genomföra de politiska prioriteringarna i det nordiska kultursamarbetet 2013-2020. Nordisk kulturkontakt utgör en central nordisk mötesplats med målet att stärka den nordiska språkliga och kulturella närvaron i Finland och i det övriga Norden. Nordisk kulturkontakt bidrar till fortsatt förnyelse av det nordiska och det nordisk-baltiska kultursamarbetet med hjälp av stödprogram. Nordisk kulturkontakt profilerar och utvecklar presentationen av det nordiska kultursamarbetet både i Norden och internationellt.

Information

Postadress

PB 231
00171 Helsingfors

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities