Generalsekreteraren

Generalsekreterarens roll och initiativrätten Nordiska ministerrådets generalsekreterare utses av de nordiska regeringarna. Generalsekreterarens roll är att leda sekretariatets arbete. Ordförandeskapets och generalsekreterarens arbete sker enligt riktlinjer utarbetade av Nordiska samarbetskommittén (NSK), men generalsekreteraren har enligt arbetsordningen för Nordiska ministerrådet rätt och plikt att ta egna initiativ som anses nödvändiga för att utveckla samarbetet. Detta kallas för initiativrätten och gäller hela sekretariatets arbete. Sekretariatet har alltså inte bara en passiv roll som praktisk samordnare för beslut tagna i ministerråden och ämbetsmannakommittéerna, utan ska också själv komma med förslag och spela en aktiv roll i att driva samarbetet framåt.

Information

Postadress

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet | Nordens Hus | Ved Stranden 18, 1061 København K, Danmark

Contact
Telefon
+4560153062