Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.
Fotograf
Yadid Levy
Det är viktigt att du vet vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av. Det har betydelse för många av dina rättigheter och skyldigheter. Du bör alltid ha koll på din socialförsäkring när du flyttar till eller börjar arbeta i ett annat nordiskt land.

Att omfattas av ett lands socialförsäkringslagstiftning innebär att det är reglerna i det landet som gäller för dig på till exempel följande områden:

  • arbetslöshetsförsäkring
  • pension
  • sjukpenning
  • underhållskydd och underhållsstöd
  • hälso- och sjukvård
  • föräldrapenning
  • arbetsskadeersättning.

Det är viktigt att du vet vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av eftersom det kan få konsekvenser för var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad, varifrån du har rätt till familjeförmåner och mycket mer.

I många situationer ska du vara extra observant på vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av. Till exempel om du har flyttat till ett annat land, om du jobbar i ett annat land än det du bor i eller om du jobbar för en arbetsgivare i ett annat land.

I det land vars socialförsäkringslagstiftning du omfattas av ska du och din arbetsgivare normalt också betala sociala avgifter. Det är dock stor skillnad mellan de nordiska länderna på hur detta görs. Om du arbetar i två länder kan det innebära att arbetsgivaren i ett land är skyldig att betala sociala avgifter till ett annat land.

Reglerna för vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av gäller i alla EU- och EES-länder samt i Schweiz, på Färöarna och på Grönland. 

Den här artikeln omfattar inte alla situationer. Därför är det viktigt att du kontaktar socialförsäkringsmyndigheterna i de länder där du bor, arbetar, studerar, utövar verksamhet eller får offentliga förmåner från för att se till att du är korrekt försäkrad.

Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

I regel omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i det land du arbetar i. Om du inte arbetar omfattas du vanligtvis av socialförsäkringslagstiftningen i det land du bor i. Men i många situationer bör du vara extra observant. Särskilt om du börjar på ett nytt jobb i ett annat land, om du flyttar till ett annat land eller om din livssituation förändras.

Nedan hittar du information om socialförsäkring i ett antal situationer. Listan är inte uttömmande, och det kan ofta finnas särskilda omständigheter som gäller i din specifika situation. Kontakta därför alltid berörda myndigheter för mer information.

Vad betyder ”arbetsställe”?

Med ”arbetsställe” eller ”arbetar” avses det land där du faktiskt utför ditt arbete.

Vad betyder ”bo”?

Socialförsäkringsmyndigheterna anser att du bor i det land du har din vanliga hemvist i. I det här sammanhanget ser de inte bara på var du har din folkbokföringsadress, utan också på var du vistas, hur din bostadssituation ser ut, var din familj vistas med mera.

Om du bor och arbetar i samma land

Om du bor och arbetar i samma land omfattas du av det landets socialförsäkringslagstiftning, såvida du inte är utstationerad och har ansökt om att omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i ett annat land.
 

Om du bor i ett land och arbetar i ett annat

Om du bor i ett land och enbart arbetar i ett annat land omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i landet du arbetar i, såvida du inte är utstationerad och har ansökt om att fortsätta omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i landet du bor i.
 

Om du arbetar i två länder

Om du arbetar i två länder och bor i det ena omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i landet du bor i om du arbetar minst 25 procent där. Om du arbetar mindre än 25 procent i landet du bor i är din arbetsgivare eller arbetsgivarens hemort avgörande för vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av. 

Om du är anställd som tjänsteman och utövar förvärvsarbete och/eller är egenföretagare i ett eller flera länder, omfattas du av lagstiftningen i det land som förvaltningen du är anställd av omfattas av.

Om du arbetar hemifrån för en utländsk arbetsgivare

Om du arbetar för en utländsk arbetsgivare, men jobbar minst 25 procent från hemmet i landet du bor i, omfattas du i regel av socialförsäkringslagstiftningen i landet du bor i.

Observera att de nordiska ländernas myndigheter under covid-19-pandemin i hög grad har uppmuntrat många arbetsplatser att låta sina medarbetare arbeta hemifrån. Om du arbetar i ett annat nordiskt land än det du bor i kan det i denna situation gälla särskilda regler för vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av.

Om du är osäker på vilket lands socialförsäkringslagstiftning du omfattas av bör du kontakta socialförsäkringsmyndigheterna i landet du bor i. 

Om du är frilansare, vikarie eller kulturarbetare

Om du är anställd av ett bemanningsföretag eller har arbete över gränserna, antingen för samma eller för olika arbetsgivare, är det viktigt att du kontaktar socialförsäkringsmyndigheterna i landet du bor i för att få klarhet i vilket lands regler du omfattas av.

Om du arbetar inom flyget (flygbesättning)

Om du enbart arbetar som pilot eller kabinpersonal på passagerar- eller fraktflygplan omfattas du i regel av socialförsäkringslagstiftningen i landet du har din stationeringsort i.
 

Om du arbetar på ett fartyg

Om du är anställd eller egenföretagare och arbetar på ett fartyg omfattas du i regel av socialförsäkringslagstiftningen i landet vars flagg fartyget seglar under. 

Om du är anställd och får lön från en arbetsgivare i samma land du bor i omfattas du i regel av socialförsäkringslagstiftningen i landet du bor i.


 

Om du är egenföretagare

Om du är egenföretagare omfattas du i regel av socialförsäkringslagstiftningen i landet du bor i om du utövar mer än 25 procent av din verksamhet där. 

Om du utövar din verksamhet i flera länder, men inte utför minst 25 procent av din verksamhet i landet du bor i, omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i landet du huvudsakligen bedriver verksamhet i.

Om du är studerande

Om du är studerande omfattas du i regel av socialförsäkringslagstiftningen i landet du bor i, men i vissa fall omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i landet du får studiestöd från. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheterna för att få klarhet i detta.
 

Om du bor i ett nordiskt land och får ålders- eller förtidspension från ett annat

Om du enbart får ålders- eller förtidspension från ett annat nordiskt land omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i landet du bor i.

Om du bor i ett land och får arbetsbaserade ersättningar från ett annat

Om du till exempel får arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning från ett annat land än det du bor i omfattas du i regel av socialförsäkringslagstiftningen i landet som betalar ut ersättningen. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheterna för att få klarhet i detta.

Familjer

Om ett par omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i två olika länder och antingen har eller väntar barn gäller särskilda regler för barnbidrag och föräldrapenning.

Om ni är osäkra på vad som gäller i er situation bör ni kontakta socialförsäkringsmyndigheterna i de länder ni bor och arbetar i.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.