6.3.
Redogörelse för jämställdhet, Dokument 12/2019