Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Erklæring om makten og virkeligheten

01.01.70 | Deklaration
Ministermøte, Illulissat, 22 – 25. august 2002
Bæredyktig ressursutnyttelse og biologisk mangfoldighet
Hvem bestemmer over fisken?
Hvilke mekanismer styrer beslutningene om bæredyktig utvikling og biologisk mangfoldighet? Og hva skal vi gjøre med det?

Information

Ministrene

  • Mener at livskraftig fiskebestander er forutsetningen for bæredyktig fiskerivirksomhet og for bæredyktige kystsamfunn
  • Understreker at den vitenskapelige rådgivning om fiskeriet er det beste beslutningsgrunnlag vi har i dag om fiskeriene, og mener at det er behov for å forbedre rådgivningen om fiskebestandene
  • Erkjenner behovet for åpenhet gjennom God Forvaltningsskikk (Good Governance) og ser fram til bidrag fra regionale fora
  • Mener troverdig regional rådgivning forutsetter at deltagerne deler grunnleggende verdier
  • Oppfordrer forvaltere, forskere, fiskerinæringen og andre NGOer til å bruke det nordiske samarbeid som plattform for å påvirke beslutningsprosessen