22.2.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2020, C 4/2021