8.2.
Medlemsforslag om gemensam nordisk säkerhet och försvar, A1926/PRE, Midtergruppen