1982 Sven Delblanc, Sverige: Samuels bok

1982 Sven Delblanc, Sverige: Samuels bok
Lüfti Özkök

Om författaren

Sven Delblanc föddes i Kanada men växte upp i Sörmland, en trakt författaren ständigt återvände till i sitt författarskap. Delblanc var en betydande litteraturhistoriker, docent i Uppsala och redaktör för Den Svenska Litteraturen, ett standardverk om svensk litteratur. Som romanförfattare skrev han ibland allegoriskt och pastischartat, andra gånger i flödigt berättande realism. Allvaret, för att inte säga svartsynen, är genomgående i hans produktion, men undantagsvis bryter en oväntad ljusförnimmelse fram: en glänta med ett blommande körsbärsträd mitt i den mörka granskogen.

Om det vinnande verket

Samuels bok som är den första delen i en romanserie, bygger delvis på ett efterlämnat dagboksmaterial från författarens morfar. Samuel är en präst vars amerikanska utbildning inte godtas och därför bara får ett vikariat på den gotländska landsbygden. Här blir han genom en rad händelser alltmer förnedrad, blir avskedad och hamnar till slut på hospital. Sorgen över det narrspel som människorna alltid deltar i – kampen om de höga positionerna i de sociala hierarkierna – är ett huvudtema i berättelsen. Men någon gång, och i humorns ljus, kan perspektivet vändas så att dåren och förloraren framstår som de egentliga segrarna.

Samuels bok

Publicerad av: Albert Bonniers Förlag 

Publikationsår: 1981

Det här är vad bedömningskomittén sade

Efter presentation av de nominerade verken och efter omröstning beslöt kommittén tilldela den svenske författaren Sven Delblanc 1982 års litteraturpris för hans roman “Samuels bok” i vilken han ur det förgångna varsamt lyfter fram en förkastad människa och hans familj och med kärlek och vrede ger röst åt människor i kamp för sin mänskliga värdighet.