Finlands ordförandeskap 2016

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2016. Huvudteman för det finländska ordförandeskapet är vatten, natur och människor.

Information