1. Sessionens åbning

Præsident: HENRIK DAM KRISTENSEN

Præsidenten: Må jeg bede alle om at indtage deres pladser.

Ærede formænd, regeringsrepræsentanter og gæster, ærede medlemmer af Nordisk Råd. Kære nordiske venner.

På Nordisk Råds vegne er det en stor glæde og ære for mig at byde alle hjerteligt velkommen til København til rådets 68. session.

Jeg hilser også velkommen til de mange embedsmænd, organisations- og medierepræsentanter, som også følger vore forhandlinger. Vi er glade for den store interesse for det nordiske samarbejde.

Præsidenten: Jeg erklærer hermed sessionen for åbnet.

Præsidenten: Kære gæster

Tirsdag den 11. oktober døde Nordisk Råds medlem, riksdagsledamot og Moderat, Pia Hallström hjemme i Sverige. Pia var medlem af Udvalget for Velfærd i Norden og var stærkt engageret i arbejdet for udsatte kvinder. Det er med stor sorg vi har modtaget denne triste melding og jeg vil bede alle tilstedeværende om at rejse sig og mindes Pia med et minuts stilhed.

FASTSÆTTELSE AF DELTAGERLISTE

Præsidenten: Vi går til Fastsættelse af deltagerlisten.

Et forslag til deltagerlisten er blevet delt ud i salen.

Kan forslaget godkendes? Svaret er JA.

Præsidenten: Under dette punkt vil jeg minde om, at eventuelle ændringer i deltagerlisten skal afleveres skriftligt til protokolføreren foran podiet.

GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Præsidenten: Vi går til Godkendelse af dagsorden.

Præsidiets forslag til dagsorden for sessionen er blevet delt ud i salen.

Kan forslaget til dagsorden godkendes? Svaret er JA.

Præsidenten: Jeg påminder om at alle dokumenter, som er til behandling på sessionen er tilgængelige på Nordisk Råds hjemmeside og i sessions-appen.

REGLER FOR SESSIONENS GENNEMFØRELSE

Præsidenten: Vi går til Regler for sessionens gennemførelse, som er blevet delt ud i salen.

Jeg gør særlig opmærksom på, at alle punkter på dagsordenen får den behandlingstid som er afsat i dagsordenen. Hvis debatten kommer til at overskride den afsatte tidsramme foreslås det, at præsidenten kan afslutte debatten selv om der stadig er talere på talerlisten.

Bemærk, at alle gæstende parlamentarikere og Præsidenten for Ungdommens Nordiske Råd har taleret under generaldebatten. Alle regeringsrepræsentanter har taleret under alle dagsordenspunkter.

Præsidenten tildeler medlemmer ordet efter partigruppernes styrkeforhold.

Kan plenarforsamlingen godkende forslaget? Svaret er JA.

Præsidenten: Jeg beder deltagerne være opmærksomme på at tilmeldinger til talerlisten foregår uden for Folketingssalen i lokale 1-008. Talerlisten lukker 10 minutter før dagsordenspunktets start. Tilmeldinger til talerlisten efter dette tidspunkt skal gøres til podiet. Rækkefølgen af talerlisten fremgår af skærmen på jeres pladser.

Alle som ønsker replik skal trykke på knappen ”ØNSKER ORDET”, som findes længst nede til højre på skærmen. Alle taler holdes fra talerstolen og replik tages fra pladserne. Under topmødet og spørgetimen gælder særlige regler for taletider og det er ikke muligt at forhåndstilmelde sig til disse punkter.

Information om voteringer gives, når det bliver aktuelt.

Alle taler finnes på www.norden.org  og kan justeres ved at rette henvendelse til rådssekretariatet. Til sidst vil jeg oplyse om at Nordisk Råds session kan følges på Facebook og Twitter. Sessionens hashtag er #nrsession.

Kære parlamentsformænd, statsministre, ministre, parlamentarikere, kære nordiske venner!

Velkommen til Folketinget og velkommen til Nordisk Råds session i København.

Når Norden står...