5. Spørgetime

Præsident: HANS WALLMARK

Presidenten: God morgon allesammans.…

Vänligen inta era platser, så att vi kan påbörja dagens förhandlingar.

Presidenten: Vi börjar dagen med årets frågetimme. Denna gång är temat arbetsmarknad.

Vi har därför Finlands Arbetsminister, Jari Lindström, och Ålands Vicelantråd Camilla Gunell, med ansvar för bland annat arbetsmarknadsfrågor, här.

Under en timme kommer de nu att besvara medlemmarnas frågor rörande det nordiska arbetsmarknadssamarbetet.

Medlemmarna ställer sina frågor från sina platser.

Jag vill påminna om att frågeställarna har en minut på sig att ställa sina frågor, och ministrarna har 2 minuter på sig för att svara. Presidenten kan därefter ge frågeställaren ordet för en kort tilläggsfråga.

God morgon och hyvää houmenta allesammans! Vänligen inta era platser så att vi kan påbörja dagens förhandlingar. Vi börjar nu med årets frågetimme. Denna gång är temat arbetsmarknad. Vi har därför...

Herr ordförande! Välkomna, ministrar! Jag kan i och för sig beklaga att inte fler ministrar är närvarande, för detta är ett viktigt ämne. En fungerande arbetsmarknad är ändå grunden för välfärd...

Hyvää päivää ja huomenta kaikille! Kotouttamisesta ja nuorisoperspektiivin puuttumisesta kysyttiin. Kotouttamiseen liittyen Pohjoismaiden ministerineuvosto on käynnistänyt pakolaisten ja...

Jag kan börja med att säga att jag som arbetsmarknadsminister är rätt ny i rollen, och vi har vårt första arbetsmarknadsministermöte i november, så jag hoppas att de här frågorna kommer upp. Men...

Herr ordförande! För att klara jobben och tillväxten behöver vi mer rörlighet på arbetsmarknaden. Den gemensamma arbetsmarknaden i Norden ger oss stora möjligheter. Ett företag som söker...

Erittäin hyvä kysymys. Suhtaudun lähtökohtaisesti hyvin myönteisesti yhteiseen työnvälitykseen ja siihen, että näitä tietoja jaetaan Pohjoismaitten kesken. Semmoinen huomio tähän kysymykseen, että...

Jag vill också tacka för frågan, jag tycker den är mycket relevant och aktuell. Från åländsk sida har vi många gånger behov av mer arbetskraft och har svårt att hitta arbetskraft, och vi vet att i...

Den norske finanskomiteen hadde gleden av å være i Finland i september i år for å se på de strukturreformene som gjøres for å gjøre den finske økonomien mer konkurransekraftig i møtet med globale...

Puheenjohtaja! Ensinnä kilpailukykysopimuksesta. Se sisältää ja sisälsi hyvin vaikeita asioita ja lakimuutoksia, ja nämä kaikki, mitkä tähän liittyvät, ovat niin sanotusti putkessa. Osa on...

Herr president! Den nordiska modellen är en succé som många gånger lyfts fram och går på export. Många ministrar får i internationella sammanhang ofta berätta om den nordiska arbetsmarknaden, om...