7. International politik

Præsident; Britt Lundberg

Presidenten: Jag ber medlemmarna inta sina platser.

Dokumentation:

Udenrigsministrenes redegørelse 2016 (mundtlig), Dokument 15/2016

Forsvarsministrenes redegørelse 2016 (mundtlig), Dokument 19/2016

Ministerrådsförslag om nya riktlinjer för samarbetet med grannarna i väst, B 309/presidiet, votering

Redegørelse om et forstærket nordisk samarbejde om EU-politikken, Dokument 14/2016

Redegørelse om Ruslandssamarbejde, Dokument 13/2016

Beslutning:

Rådet besluttede at tage Dokument 15/2016 til efterretning

Rådet besluttede at tage Dokument 19/2016 til efterretning

Præsidiets rekommandation Rek. 12/2016 blev vedtaget

Rådet besluttede at tage Dokument 14/2016 til efterretning

Rådet besluttede at tage Dokument 13/2016 til efterretning

 

Pohjoismaiden neuvoston presidentti! Kollegat! Neuvoston jäsenet! Epävarmuus on lisääntynyt sekä maailmanlaajuisesti että lähialueillamme. Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut ja...

Fru president! Jag lyssnade uppmärksamt och tycker att det är positivt att man från utrikesministrarnas sida tydligt uttalar att kommunikation, kontakt och så vidare är viktigt. Vi vet av...

Arvoisa rouva puheenjohtaja! Kyllä, kansainvälinen yhteistyö on yhteistyötä myös ihmisten, ei pelkästään instituutioiden välillä, mutta myös kansalaisjärjestötoiminta on erinomaisen tärkeätä, ja...

Tak for det. Timo Soini, du sagde, at du selvfølgelig var glad ved, at kuppet i Tyrkiet blev forhindret, men er der ikke nogle ret alvorlige problemer, vi er nødt til at se på? Vi har en meget,...

Arvoisa rouva puheenjohtaja! Arvoisa edustaja! Tietenkin se, että sotilasvallankaappausta yritettiin, ei voi olla hyväksyttävää. Siinä kuoli 300 ihmistä. Mutta sen varjolla ei luonnollisestikaan...

Tak. Tak, hr. minister. Mange gange, når vi taler om udenrigspolitiske emner, henviser vi til Stoltenbergrapporten. Jeg vil spørge formandskabet, om vi kan få en status på, hvad der egentlig er...

Arvoisa rouva puheenjohtaja! Hyvä edustaja! Stoltenbergin raportti on aika hyvin toteutunut kaiken kaikkiaan, mutta tietenkään tässä minuutin mittaisessa vastauksessa ei ole mahdollista antaa...

Fru president! Utrikesministrarnas redogörelse understryker med all rätt hur Europas säkerhetspolitiska läge har ändrats och hur militära aktiviteter också i Östersjöområdet har ökat.

...

Värderade ordförande! Jag tror vi alla här i salen delar samma bekymran som var här i Erkki Tuomiojas tal, om att utvecklingen på Östersjöområdet varit fruktansvärt dålig under den senaste tiden,...

Jag rekommenderar att öppna kvällspressen både i Sverige och i Finland då och då, då får man se vad jag menar. Det är inte fråga om att ifrågasätta, inte i någon mån, saklig information. Det...