10. Generaldebat

Præsident: STEINGRIMUR J. SIGFÚSSON

Præsidenten: Vi går nu over til dagsordningspunkt 10: Generaldebat.

Dokumentation:

Samarbetsministrarnas redogörelse 2016 (mundtlig), Dokument 17/2016

Åben debat om det nordiske samarbejde med indlæg fra gæster

Beslutning:

Rådet besluttede at tage Dokument 17/2016 til efterretning

Herr president, bästa kolleger! De sista tre åren har Nordiska ministerrådet präglats av en reform- och moderniseringsdagordning som, i och med samarbetsministrarnas antagande av en ambitiös...

Värderade president! Jag vill tacka samarbetsminister Berner för redogörelsen och samtidigt ta fasta på det ni sa om att våra statsministrar har som målsättning att göra Norden till världens mest...

Herr president! Tack för det här initiativet som vi fick. Jag tror att det första gången var för ungefär ett år sedan. I och med att vi har ambitionen att se till att Norden blir den mest...

Tak, hr. præsident. Og tak til ministeren for redegørelsen fra samarbejdsministrene.

Det er væsentligt at have fokus på, om de politiske systemer og organisationer, som findes i det...

Herr president! Tack ministern för redogörelsen! Reformarbete är viktigt och har fått en god start. Vi välkomnar mer politik i det nordiska samarbetet och gläds även åt att budgetarbetet går i den...

Hr. præsident. Det er en særlig lejlighed for mig i dag at kunne præsentere for rådet Færøernes ansøgning om fuldgyldigt medlemskab af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og alle nordiske...

Ja, det er lang tid i den politiske proces. Kan samarbejdsministeren fra Færøerne forklare os – ingen af os sad her for 40 år siden – hvad han mener er begrundelsen for, at man ikke er kommet...

Hr. præsident, ja, årsagen er vel, kan man sige, gammeldags statsretslige blokeringer og et spørgsmål om agt og andet. Man forsøger at gøre den sag til en sag mellem Danmark og Færøerne. Man...

Tak. Nu diskuterede jeg også det her med lagmanden forleden dag, så jeg vil jo spørge Høgni Hoydal, om Høgni Hoydal anerkender, at det nordiske samarbejde – Nordisk Råd – er defineret som et...

Jeg anerkender på ingen måde den udlægning, som Mikkel Dencker her fremlægger. Altså, Færøerne er sit eget land, sit eget folk med eget sprog osv. Vi har aldrig anerkendt, at vi ikke kan deltage i...