11. Politisk dialog om opretholdte rekommandationer

Præsident: HANS WALLMARK

Presidenten: Vi går nu över till behandling av dagordningspunkt 11 som är ”POLITISK DIALOG OM OPRETHOLDTE REKOMMANDATIONER”.

Presidenten: Vi ska behandla EN rekommendation som det har begäras politisk dialog om. Det gäller Rek. 25/2013/näring; Samarbete om ”standardisering och reglering inom byggsektorn”.

Det är Finlands samarbetsminister, Anne Berner som talar för regeringarna.

Presidenten: Jag ger dock först ordet till Nordiska rådets talesperson. Varsågod.

Dokumentation:

Samarbete om standardisering og reglering inom byggsektorn, Rek. 25/2013/näring

Beslutning:

Rådet besluttede at godkende Rek. 25/2013/näring

Herr president! I början av juni 2013 presenterades en rapport som beställts av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och som rör olika standarder inom byggbranschen. Merparten av...

Bästa president, bästa medlemmar i Nordiska rådet! Rekommendationen 25/2013, Samarbete om standardisering och reglering inom byggsektorn, har beslutats tas till politisk dialog. Detta är ett...

Tack, ministern, för svaret! Jag inser naturligtvis att detta är en komplex fråga, och det har jag respekt för. Men det har ändå gått tre och ett halvt år sedan detta framlades. Jag upplevde inte...

Som jag sade är det här fortfarande på agendan för Gränshinderrådet, och där finns det fortfarande med. Det har funnits en dialog mellan Gränshinderrådets ordförande och mig personligen. Det är en...