15. Nordisk Råds program for 2017

Præsident: HENRIK DAM KRISTENSEN

Præsidenten: Vi går nu over til dagsordenspunkt 15, Nordisk Råds program for 2017.

Jeg giver ordet til Nordisk Råds kommende præsident; Britt Lundberg.

Bästa Nordiska rådets medlemmar, ärade gäster! Tack för förtroendet som ni visat genom att välja mig till Nordiska rådets president. Det är en ära att få fungera som president för rådet nästa år....