1. Sessionens öppnande

Presidenten: Ärade talmän, regeringsrepresentanter och gäster, ärade medlemmar i Nordiska rådet. Kära nordiska vänner.

Å Nordiska rådets vägnar är det en stor glädje och ära för mig att kunna hälsa alla hjärtligt välkomna till Nordiska rådets 69:e session 2017.

Presidenten håller en kort öppningstal.

Härmed öppnar jag årets session.

Fastställande av deltagarlista

Presidenten: Vi går till fastställande av deltagarlista.

Förslag till deltagarlista är utdelad i salen.

Kan förslaget godkännas? Svaret är JA.

Presidenten: Vid eventuella förändringar i den fastställda deltagarlistan, ska detta meddelas ”Talarlistan” utanför salen (ev. visa med handen).

Gokännande av dagordningen

Presidenten: Vi går till godkännande av dagordningen.

Presidiets förslag till dagordning är utdelad i salen.

Presidenten: Är det någon som önskar ordet?

(Jag finner att så inte är fallet)

Kan förslaget till dagordning godkännas? Svaret är JA.

Regler för sessionens genomförande

Presidenten: Vi går nu till presidiets förslag till regler för sessionens genomförande, som har delats ut i salen.

Jag vill uppmärksamma er på att alla punkter på dagordningen får den tid som är avsatt i dagordningen. Om debatten överskrider den avsatta tidsramen föreslås att presidenten avslutar debatten även om det återstår fler talare på talarlistan.

Särskilda regler gäller för flera dagordningspunkter och vi kommer att gå igenom reglerna vid varje punkt.

Jag vill uppmärksamma er på att anmälningar till talarlistan föregår utanför plenumsalen i lokal E-246.

Talarlistan stängs en 1/2 timme före dagordningpunktens början. Efter detta begärs ordet elektroniskt under dagordningspunkten genom att trycka på ”P” knappen till vänster.

Alla tal hålls från talarstolen här till vänster från podiet och replik tas från platserna.

Det är av yttersta vikt att ledamöterna sitter på sin avsedda plats så att allt blir rätt med talarlistan, votering, protokoll mm.

Kan plenarförsamlingen godkänna förslaget? Svaret är JA.

Presidenten: Alla tal kommer att finnas på Nordiska rådets hemsida (norden.org) och kan justeras genom att hänvisa sig till rådssekretariatet här utanför salen. Man kan också hänvisa sig till våra salvakter, som gärna svarar på frågor och hjälper till här i salen. (”Salvakterna, vänligen räck upp handen”).

 Alla dokument som behandlas på sessionen är tillgängliga i Sessions-appen och på Nordiska rådets hemsida.

 Alla bör vara uppmärksamma på att sessionen streamas på riksdagens och Nordiska rådets hemsidor.

Ärade talmän, regeringsrepresentanter och gäster! Ärade medlemmar i Nordiska rådet, kära nordiska vänner! Å Nordiska rådets vägnar är det en stor glädje och ära för mig att kunna hälsa alla...