9. Behandling av medlemsförslag

Presidenten: Då går vi vidare med dagordningspunkt 9,

behandling av medlemsförslag.

Vänligen observera att votering sker avslutningsvis under dagordningspunkten.

 

Dokumentation:

  • ” Betänkande över medlemsförslag om nordiskt medborgarskap” A 1668/medborger
  • ” Betänkande över medlemsförslag om digitalisering i Norden” A 1725/tillväxt
  • ”Betänkande över medlemsförslag om evaluering av alla avslutade nordiska projekter.” A 1686/præsidiet, reservation
  • ”Betänkande över medlemsförslag om Nordiska rådets litteraturpriser” A 1705/kultur

Beslut:

  • Rådet beslutade att ”Betänkande över medlemsförslag om nordiskt medborgarskap”  är godkänt
  • Rådet beslutade att ”Betänkande över medlemsförslag om digitalisering i Norden” är godkänt
  • Rådet beslutade att ”Betänkande över medlemsförslag om evaluering av alla avslutade nordiska projekter” är godkänt
  • Rådet beslutade att Betänkande över medlemsförslag om Nordiska rådets litteraturpriser”. Betänkandet/det nya yrkandet är godkänt.

Fru talman! Jag har äran att presentera välfärdsutskottets betänkande

över medlemsförslaget om nordiskt medborgarskap. Förslaget har ursprungligen lagts fram av mittengruppen, och det...

Fri bevegelse over grensene i Norden og passfrihet er en del av det nordiske gullet vi gjennom Nordisk råd har skapt – eller også et viktig arvesølv vi skal forvalte, ettersom en ser det. Vi må...

Fru president! Jag vill först tacka Mittengruppen för det ursprungliga medlemsförslaget. Precis som Anna-Maja Henriksson beskrev processen är detta något som har gått från en diskussion om...

Konservativ gruppe mener også at dette medlemsforslaget er både spennende og fremtidsrettet og kan bidra til å redusere en del av de grensehindringene vi har i Norden. Elektronisk ID er en nøkkel...

Virðulegi forseti. Réttindi borgaranna og viðurkenning á þeim réttindum er eitt það verðmætasta sem við eigum og það er hlutverk stjórnvalda að tryggja þessi réttindi borgaranna. Rafræn skilríki...

Arvoisa puheenjohtaja! Jäsenehdotus pohjoismaisesta kansalaisuudesta on muokkautunut konkreettiseen muotoon sähköisestä tunnistautumisesta ja henkilötunnuksista. On erittäin tärkeää, että tämä...

Fru president! Jag ska för utskottens räkning föredra förslaget till betänkande gällande digitalisering. Förslaget bygger på att vi har haft en gemensam beredning mellan mitt utskott, tillväxt och...

Related case: Medlemsförslag om digitalisering i Norden

Fru ordförande och nordiska vänner! Vi lever i en alltmer digitaliserad värld -- om vi bor på rätt ställe. Våra regeringar, myndigheter, institutioner, serviceföretag med mera erbjuder, som vi har...

Related case: Medlemsförslag om digitalisering i Norden

Tak for det, formand. Jeg vil benytte lejligheden til at rose Mittengruppen for dette forslag, fordi det er vigtigt med adgang til den digitale infrastruktur og det bliver vigtigere i fremtiden....

Related case: Medlemsförslag om digitalisering i Norden

Tak, formand. Præsidiet er tilfreds med den information, som Nordisk Ministerråd har givet i et brev til Nordisk Råd, og vi er også tilfredse med den præsentation, som Ministerrådets sekretariat...