11. Generaldebatt

Presidenten: Vi går nu över till dagordningspunkt 11: GENERALDEBATT.

Vänligen observera att dagordningspunkten avslutas med votering.

Presidenten: Vi inleder med ”Samarbetsministrarnas redogörelse om 2017”.

Jag ger ordet till Norges samarbetsminister Frank Bakke Jensen - som också presenterar Ministerrådsförslag om Nordiska Ministerrådets samlade budget 2018.

 

Dokumentation:

  • ”Samarbetsministrarnas redogörelse om 2017” Dokument 18/2017
  • ”Betänkande över Ministerrådsförslag om Nordiska Ministerrådets samlade budget 2018” B 318/præsidiet; C 2/2017

Beslut:

  • Rådet beslutade att samarbetsministrarnas redogörelse tas för kännedom.
  • ”Betänkande över Ministerrådsförslag om Nordiska Ministerrådets samlade budget 2018” är godkänt med

La meg få innlede redegjørelsen med å fastslå at det er en krevende tid i internasjonalt samarbeid, men samtidig en spennende tid for det nordiske samarbeidet. Jeg tror knapt den internasjonale...

President! Jag vill börja med att tacka samarbetsministrarna för ett mycket gott samarbete under det gångna året. Jag vill även tacka ministrarna för presentationen av arbetet och också av...

Related case: Nordisk Ministerråds samlede budget for 2018

Herr president! Det nordiska samarbetet organiserades i Nordiska rådet efter andra världskriget. Det hade från början stora ambitioner som ännu inte helt har infriats. Men det nordiska samarbetet...

Related case: Nordisk Ministerråds samlede budget for 2018

Beklager, president, det er nok min manglende kunnskap i finsk som gjorde at jeg ikke fikk med meg at jeg kunne holde begge innleggene samtidig. Jeg beklager det, men jeg kan forkorte innlegget...

Herr president, kära Nordendeltagare! Först ett tack för den intressanta informationen och redogörelsen från Frank Bakke-Jensen!

Jag anser att det är jätteviktigt att komma framåt inom det...

Related case: Nordisk Ministerråds samlede budget for 2018

Herr president! Jag tar mitt inlägg från min plats, för så pass mycket lyder jag och lyssnar på vad som sägs. Sedan kompenserar jag med att vara lite motvalls och redan från start säga att vi i...

Related case: Nordisk Ministerråds samlede budget for 2018

Det kan godt være, at vi går glip af guldkorn og gode kommentarer, så vi skal jo hele tiden huske, at sparet tid ikke altid er værdifuld.

Vi er meget enige i præsidiets ekstraprioriteringer...

Related case: Nordisk Ministerråds samlede budget for 2018

Sosialistisk gruppe støtter budsjettforslaget slik det er forelagt. Den prosessen vi har hatt i forkant, har vært god. Vi har, formennene i alle de ulike utvalgene, hatt muligheten til å delta på...

Related case: Nordisk Ministerråds samlede budget for 2018

Herr president! Excellencies, members of the Nordic Council, dear colleagues! This year we commemorate 500 years of Reformation. This has been a factor that has strongly shaped religion, culture...